Αξιολόγηση αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη Ιανουάριο 2019

Φοιτητική Ζωή Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές ότι οι αιτήσεις τους έχουν αξιολογηθεί και ότι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://sis.cut.ac.cy/irj/portal => Αιτήσεις Εισαγωγής => Αποδοχή Θέσης.

Στο σημείο Αποδοχή Θέσης ο υποψήφιος μπορεί να δει τρεις διαφορετικές καταχωρήσεις:

  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής
  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής με όρους
  • Μη Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής

Σε όσους προσφέρεται θέση, αποστέλλεται και προσωπική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν.

Αποδοχή θέσης και Εγγραφή

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα (εδώ).

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής, στον οποίο έχει προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (διδακτορικού επιπέδου) θα πρέπει να πληρώσει ηλεκτρονικά την προκαταβολή των διδάκτρων ύψους €320 καθώς και τέλος εγγραφής ύψους €40. Τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται αν για οποιοδόποτε λόγο ο φοιτητής επιλέξει να μην φοιτήσει ή να αποχωρήσει. Για τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων πατήστε εδώ.

Προθεσμία για αποδοχή και εξόφληση της προκαταβολής είναι από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης  στη διεύθυνση kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11

Αξιολόγηση αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη Ιανουάριο 2019

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές ότι οι αιτήσεις τους έχουν αξιολογηθεί και ότι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://sis.cut.ac.cy/irj/portal => Αιτήσεις Εισαγωγής => Αποδοχή Θέσης.

Στο σημείο Αποδοχή Θέσης ο υποψήφιος μπορεί να δει τρεις διαφορετικές καταχωρήσεις:

  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής
  • Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής με όρους
  • Μη Δεκτή Αίτηση Εισαγωγής

Σε όσους προσφέρεται θέση, αποστέλλεται και προσωπική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν.

Αποδοχή θέσης και Εγγραφή

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα (εδώ).

Κάθε νεοεισερχόμενος φοιτητής, στον οποίο έχει προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (διδακτορικού επιπέδου) θα πρέπει να πληρώσει ηλεκτρονικά την προκαταβολή των διδάκτρων ύψους €320 καθώς και τέλος εγγραφής ύψους €40. Τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται αν για οποιοδόποτε λόγο ο φοιτητής επιλέξει να μην φοιτήσει ή να αποχωρήσει. Για τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων πατήστε εδώ.

Προθεσμία για αποδοχή και εξόφληση της προκαταβολής είναι από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2019.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης  στη διεύθυνση kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11