Παράδοση βεβαιώσεων

Από σήμερα 02/10/17 μέχρι 16/10/17 παραδίνονται οι βεβαιώσεις φοίτησης για το ΦΘΙΝ. ΕΞΑΜ.17-18. Θα πρέπει να παρουσιαστούν όλοι οι φοιτητές αυτοπρόσωπος με την πολιτική τους ταυτότητα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ στο κτήριο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να την παραλάβουν, ώρες λειτουργείας Δευτέρα-Πέμπτη 08:30-17:30 και την Παρασκευή 08:30-14:00.

Παράδοση βεβαιώσεων

Από σήμερα 02/10/17 μέχρι 16/10/17 παραδίνονται οι βεβαιώσεις φοίτησης για το ΦΘΙΝ. ΕΞΑΜ.17-18. Θα πρέπει να παρουσιαστούν όλοι οι φοιτητές αυτοπρόσωπος με την πολιτική τους ταυτότητα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ στο κτήριο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να την παραλάβουν, ώρες λειτουργείας Δευτέρα-Πέμπτη 08:30-17:30 και την Παρασκευή 08:30-14:00.