Ενδυμασία κατά την Τελετή

Οι απόφοιτοι συμμετέχουν στην Τελετή φορώντας την ακαδημαϊκή ενδυμασία του Πανεπιστημίου (τήβεννος και καπέλο). Χωρίς ακαδημαϊκή ενδυμασία κανείς απόφοιτος δεν μπορεί να συμμετάσχει στην τελετή αποφοίτησης.

Οι απόφοιτοι (πτυχίου, μάστερ, διδακτορικού) μπορούν να εξασφαλίσουν την ακαδημαϊκή ενδυμασία είτε με αγορά είτε με ενοικίαση, μέσω της σελίδας www.gownhirecyprus.com.

Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται σε σχετική ανακοίνωση (πατήστε εδώ για το 2019)

         
ΤΗΒΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ  ΤΗΒΕΝΟΣ ΜΑΣΤΕΡ ΤΗΒΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

                         

 

Ενδυμασία κατά την Τελετή

Οι απόφοιτοι συμμετέχουν στην Τελετή φορώντας την ακαδημαϊκή ενδυμασία του Πανεπιστημίου (τήβεννος και καπέλο). Χωρίς ακαδημαϊκή ενδυμασία κανείς απόφοιτος δεν μπορεί να συμμετάσχει στην τελετή αποφοίτησης.

Οι απόφοιτοι (πτυχίου, μάστερ, διδακτορικού) μπορούν να εξασφαλίσουν την ακαδημαϊκή ενδυμασία είτε με αγορά είτε με ενοικίαση, μέσω της σελίδας www.gownhirecyprus.com.

Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται σε σχετική ανακοίνωση (πατήστε εδώ για το 2019)

         
ΤΗΒΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ  ΤΗΒΕΝΟΣ ΜΑΣΤΕΡ ΤΗΒΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ