Ημερομηνίες αποφοιτήσεων και προσκλήσεις

Ημερομηνίες αποφοιτήσεων 2019

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 • Γεωπονικών Επιστημών Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 • Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 • Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 • Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 • Καλών Τεχνών
 • Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • Επιστημών Αποκατάστασης
 • Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προσκλήσεις

Σε κάθε απόφοιτο παρέχονται προσκλήσεις για μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Μετά την έγκριση του τελικού καταλόγου αποφοίτων, σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα για επιπρόσθετες προσκλήσεις, τότε θα ανακοινωθεί στους αποφοίτους προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι προσκλήσεις πρέπει να παρουσιάζονται στην είσοδο του Κηποθέατρου για να επιτραπεί η είσοδος.

Φάκελος για κάθε φοιτητή, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις προσκλήσεις, τον προσωπικό αριθμό θέσης κάθε φοιτητή για την τελετή, καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες για την τελετή, είναι διαθέσιμος την πρώτη βδομάδα Ιουνίου, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Πατήστε εδώ για την αναλυτική αποφοίτηση για το 2019

Ημερομηνίες αποφοιτήσεων και προσκλήσεις

Ημερομηνίες αποφοιτήσεων 2019

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 • Γεωπονικών Επιστημών Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 • Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 • Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 • Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 • Καλών Τεχνών
 • Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • Επιστημών Αποκατάστασης
 • Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προσκλήσεις

Σε κάθε απόφοιτο παρέχονται προσκλήσεις για μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Μετά την έγκριση του τελικού καταλόγου αποφοίτων, σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα για επιπρόσθετες προσκλήσεις, τότε θα ανακοινωθεί στους αποφοίτους προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι προσκλήσεις πρέπει να παρουσιάζονται στην είσοδο του Κηποθέατρου για να επιτραπεί η είσοδος.

Φάκελος για κάθε φοιτητή, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις προσκλήσεις, τον προσωπικό αριθμό θέσης κάθε φοιτητή για την τελετή, καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες για την τελετή, είναι διαθέσιμος την πρώτη βδομάδα Ιουνίου, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Πατήστε εδώ για την αναλυτική αποφοίτηση για το 2019