Φωτογράφιση και άλλες πληροφορίες

Η φωτογράφιση και βιντεογράφηση γίνεται από επαγγελματικό γραφείο μετά από διαγωνισμό. Αναλυτικές πληροφορίες και τιμές περιλαμβάνονται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Άλλες πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται σε σχετική ανακοίνωση που εκδίδεται.

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ή το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής (Ηλίας Βασιλείου) στο τηλ. 25-002415 και elias.vasiliou@cut.ac.cy

Φωτογράφιση και άλλες πληροφορίες

Η φωτογράφιση και βιντεογράφηση γίνεται από επαγγελματικό γραφείο μετά από διαγωνισμό. Αναλυτικές πληροφορίες και τιμές περιλαμβάνονται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Άλλες πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται σε σχετική ανακοίνωση που εκδίδεται.

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ή το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής (Ηλίας Βασιλείου) στο τηλ. 25-002415 και elias.vasiliou@cut.ac.cy