Δικαιώματα και ευθύνες φοιτητών

Δικαιώματα και ευθύνες φοιτητών που χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσιες συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαίωμα Αποδοχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου δικαιούνται δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική συνάντηση στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. Κατά τη συνάντηση αυτή ο φοιτητής και το υπεύθυνο πρόσωπο του γραφείου θα συζητήσουν προγραμματισμό της παροχής της ψυχολογικής στήριξης, τους στόχους ή την παραπομπή σε άλλη υπηρεσία.

Διαδικασία Προγραμματισμού Συνάντησης

Η αρχική συνάντηση έχει ως σκοπό την αξιολόγηση και την συνέντευξη για το ιστορικό της περίπτωσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί το αρχικό αίτημα και ο προγραμματισμός της συνεργασίας. Σε περιόδους αιχμής είναι δυνατόν να υπάρχει λίστα αναμονής για την παροχή των υπηρεσιών. Τα υπεύθυνα άτομα θα δεχτούν να σε δουν πριν την προγραμματισμένη συνάντηση εάν παρουσιαστεί κρίση.

Σεβασμός

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης θα σε σεβαστεί ως άτομο και θα διατηρεί σταθερότητα στις προκαθορισμένες συναντήσεις και θα σε ειδοποιήσει σε περίπτωση που η αλλαγή είναι αναγκαία. Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα υπάρχει κατανόηση, εμπάθεια, και παροχή όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης στήριξης.

Απόρρητο και Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες που θα αναφέρεις στις συναντήσεις θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης λειτουργεί ως ομάδα με σκοπό να παρέχει όσο το δυνατό καλύτερες υπηρεσίες. Οι συνεδριάσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας γίνονται μόνον για επαγγελματικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες δεν θα συζητηθούν έξω από το χώρο του ΚΦΑ εκτός και αν:

  • Κακοποίηση Παιδιών: Αν το ΚΦΑ πιστεύει ότι ένα άτομο κάτω της ηλικίας των 18 κακοποιείται ή παραμελείται είναι υποχρεωμένη να αναφέρει το περιστατικό σε αρμόδια υπηρεσία.
  • Κίνδυνος για τον εαυτό: Αν το ΚΦΑ πιστεύει ότι ο εαυτός σου διατρέχει πραγματικό κίνδυνο και δεν συμφωνείς να ακολουθήσεις την απαιτούμενη στήριξη και συμβουλευτική τότε δικαιούται να σπάσει το απόρρητο και να επικοινωνήσει με συγγενικό σου πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο το οποίο δύναται να σε προστατεύσει. Το ΚΦΑ δικαιούται την παρά τη θέληση σου παραπομπή σε αρμόδια υπηρεσία.
  • Κίνδυνος για τρίτα πρόσωπα: Αν το ΚΦΑ πιστεύει ότι αποτελείς απειλή και πραγματικό κίνδυνο για τρίτο άτομο δικαιούται να δράσει ανάλογα, όπως να επικοινωνήσει με την αστυνομία, να ειδοποιήσει το άλλο άτομο, να ζητήσει την εισδοχή σου σε ψυχιατρική υπηρεσία ή αναγκαστική ψυχιατρική αξιολόγηση για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του τρίτου ατόμου.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι πιο πάνω εξαιρέσεις είναι πολύ σπάνιες. Στην περίπτωση όμως που χρειαστεί να λάβουν χώρο, θα συζητήσουμε μαζί σου τους πιθανούς χειρισμούς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την άδεια σου σε αυτές τις περιπτώσεις ιδιαίτερα εάν η μη εξασφάλιση της άδειας σου θα μας παρεμπόδιζε από το να εξασφαλίζαμε τη δική σου ασφάλεια ή αυτή των άλλων.

 

ΙΙ. ΕΥΘΥΝΕΣ

Συμμετοχή

Η δραστήρια συμμετοχή σου στην διαδικασία της στήριξης/συμβουλευτικής/ ψυχοθεραπείας είναι αναγκαία για την πρόοδο της περίπτωσης. Οι θεραπευτικές συναντήσεις διαρκούν τυπικά 45-60 λεπτά. Η ακρίβεια και τυπικότητα στις ώρες της συνάντησης είναι σημαντική. Σε περίπτωση ακύρωσης έχεις την υποχρέωση να ενημερώσεις την υπεύθυνη του γραφείου προτιμότερο μία μέρα προηγουμένως.

Μη-εμφάνιση σε προκαθορισμένη συνάντηση

Σε περίπτωση που χάσεις μία προκαθορισμένη συνάντηση και δεν έχεις ακυρώσει από πριν, έχεις ευθύνη να τηλεφωνήσεις και να εξασφαλίσεις επόμενη συνάντηση.

Δικαιώματα και ευθύνες φοιτητών

Δικαιώματα και ευθύνες φοιτητών που χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσιες συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαίωμα Αποδοχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου δικαιούνται δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική συνάντηση στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. Κατά τη συνάντηση αυτή ο φοιτητής και το υπεύθυνο πρόσωπο του γραφείου θα συζητήσουν προγραμματισμό της παροχής της ψυχολογικής στήριξης, τους στόχους ή την παραπομπή σε άλλη υπηρεσία.

Διαδικασία Προγραμματισμού Συνάντησης

Η αρχική συνάντηση έχει ως σκοπό την αξιολόγηση και την συνέντευξη για το ιστορικό της περίπτωσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί το αρχικό αίτημα και ο προγραμματισμός της συνεργασίας. Σε περιόδους αιχμής είναι δυνατόν να υπάρχει λίστα αναμονής για την παροχή των υπηρεσιών. Τα υπεύθυνα άτομα θα δεχτούν να σε δουν πριν την προγραμματισμένη συνάντηση εάν παρουσιαστεί κρίση.

Σεβασμός

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης θα σε σεβαστεί ως άτομο και θα διατηρεί σταθερότητα στις προκαθορισμένες συναντήσεις και θα σε ειδοποιήσει σε περίπτωση που η αλλαγή είναι αναγκαία. Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα υπάρχει κατανόηση, εμπάθεια, και παροχή όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης στήριξης.

Απόρρητο και Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες που θα αναφέρεις στις συναντήσεις θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης λειτουργεί ως ομάδα με σκοπό να παρέχει όσο το δυνατό καλύτερες υπηρεσίες. Οι συνεδριάσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας γίνονται μόνον για επαγγελματικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες δεν θα συζητηθούν έξω από το χώρο του ΚΦΑ εκτός και αν:

  • Κακοποίηση Παιδιών: Αν το ΚΦΑ πιστεύει ότι ένα άτομο κάτω της ηλικίας των 18 κακοποιείται ή παραμελείται είναι υποχρεωμένη να αναφέρει το περιστατικό σε αρμόδια υπηρεσία.
  • Κίνδυνος για τον εαυτό: Αν το ΚΦΑ πιστεύει ότι ο εαυτός σου διατρέχει πραγματικό κίνδυνο και δεν συμφωνείς να ακολουθήσεις την απαιτούμενη στήριξη και συμβουλευτική τότε δικαιούται να σπάσει το απόρρητο και να επικοινωνήσει με συγγενικό σου πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο το οποίο δύναται να σε προστατεύσει. Το ΚΦΑ δικαιούται την παρά τη θέληση σου παραπομπή σε αρμόδια υπηρεσία.
  • Κίνδυνος για τρίτα πρόσωπα: Αν το ΚΦΑ πιστεύει ότι αποτελείς απειλή και πραγματικό κίνδυνο για τρίτο άτομο δικαιούται να δράσει ανάλογα, όπως να επικοινωνήσει με την αστυνομία, να ειδοποιήσει το άλλο άτομο, να ζητήσει την εισδοχή σου σε ψυχιατρική υπηρεσία ή αναγκαστική ψυχιατρική αξιολόγηση για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του τρίτου ατόμου.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι πιο πάνω εξαιρέσεις είναι πολύ σπάνιες. Στην περίπτωση όμως που χρειαστεί να λάβουν χώρο, θα συζητήσουμε μαζί σου τους πιθανούς χειρισμούς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την άδεια σου σε αυτές τις περιπτώσεις ιδιαίτερα εάν η μη εξασφάλιση της άδειας σου θα μας παρεμπόδιζε από το να εξασφαλίζαμε τη δική σου ασφάλεια ή αυτή των άλλων.

 

ΙΙ. ΕΥΘΥΝΕΣ

Συμμετοχή

Η δραστήρια συμμετοχή σου στην διαδικασία της στήριξης/συμβουλευτικής/ ψυχοθεραπείας είναι αναγκαία για την πρόοδο της περίπτωσης. Οι θεραπευτικές συναντήσεις διαρκούν τυπικά 45-60 λεπτά. Η ακρίβεια και τυπικότητα στις ώρες της συνάντησης είναι σημαντική. Σε περίπτωση ακύρωσης έχεις την υποχρέωση να ενημερώσεις την υπεύθυνη του γραφείου προτιμότερο μία μέρα προηγουμένως.

Μη-εμφάνιση σε προκαθορισμένη συνάντηση

Σε περίπτωση που χάσεις μία προκαθορισμένη συνάντηση και δεν έχεις ακυρώσει από πριν, έχεις ευθύνη να τηλεφωνήσεις και να εξασφαλίσεις επόμενη συνάντηση.