Πρόληψη Χρήσης Ουσιών

Το Πανεπιστήμιο πραγματοποιεί δημόσιες ενημερωτικές ημερίδες και διανέμει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και παράλληλα οργανώνει προγράμματα ανάπτυξης για υγιή τρόπο ζωής. Στόχος είναι η διατήρηση μιας υγιούς και ασφαλούς φοιτητικής κοινότητας και η αποφυγή των πολλών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία, στην ικανότητα λήψης αποφάσεων, στην ψυχολογική κατάσταση, στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, στην ακαδημαϊκή επίδοση κοκ.   

Εάν μια φοιτήτρια ή ένας φοιτητής μας θελήσει να μιλήσει για πιθανή εξάρτηση ή συχνή χρήση ουσιών, τότε στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και με εχεμύθεια, και χωρίς καμιά απολύτως κριτική διάθεση να προβούμε στην κατάλληλη παραπομπή με στόχο την παροχή κάθε βοήθειας. 

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επιστήμονες, επαγγελματικά κέντρα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι σε θέση να βοηθήσουν.    

Πρόληψη Χρήσης Ουσιών

Το Πανεπιστήμιο πραγματοποιεί δημόσιες ενημερωτικές ημερίδες και διανέμει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την πρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και παράλληλα οργανώνει προγράμματα ανάπτυξης για υγιή τρόπο ζωής. Στόχος είναι η διατήρηση μιας υγιούς και ασφαλούς φοιτητικής κοινότητας και η αποφυγή των πολλών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία, στην ικανότητα λήψης αποφάσεων, στην ψυχολογική κατάσταση, στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, στην ακαδημαϊκή επίδοση κοκ.   

Εάν μια φοιτήτρια ή ένας φοιτητής μας θελήσει να μιλήσει για πιθανή εξάρτηση ή συχνή χρήση ουσιών, τότε στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και με εχεμύθεια, και χωρίς καμιά απολύτως κριτική διάθεση να προβούμε στην κατάλληλη παραπομπή με στόχο την παροχή κάθε βοήθειας. 

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επιστήμονες, επαγγελματικά κέντρα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι σε θέση να βοηθήσουν.