Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες

Φοιτήτριες και φοιτητές με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν εάν το επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ατομικών φροντιστηριακών ενισχυτικών μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται επίσημες αναλυτικές εκθέσεις διαγνωστικών εργαλείων, αξιολογήσεις ικανοτήτων, διαγνώσεις κοκ. Τα σχετικά τεστ (WISC, WAIS) διεξάγονται στα κρατικά νοσηλευτήρια και σε εξειδικευμένα ιδιωτικά κέντρα. Η προσκόμιση αντιγράφου διευκολύνσεων που πιθανόν να δόθηκαν στο σχολείο στο παρελθόν είναι επιθυμητή, όχι όμως αρκετή από μόνη της.    

Τα ατομικά φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα πραγματοποιούνται μόνο στις αίθουσες μελέτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων (οκτώ ανά μάθημα μηνιαίως) και παραδίδονται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικούς Επιστήμονες, Διδακτορικούς και άλλους φοιτητές ή εξωτερικούς συνεργάτες, στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που εγγράφονται στα μαθήματα φροντιστηριακής στήριξης έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων τους, να εγγράφονται έγκαιρα, να προσέρχονται στις συναντήσεις για φροντιστηριακή στήριξη προετοιμασμένοι, να μην προκαλούν οχλαγωγία και να ακολουθούν τους γενικούς κανόνες χρήσης αιθουσών. Παράβαση ή ασυνέπεια στα πιο πάνω συνιστά λόγο άμεσου τερματισμού της συμμετοχής τους.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης  με ανακοινώσεις κάθε εξάμηνο καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος μέσω του οποίου ενημερώνουν για τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη.

Προτρέπουμε τα φοιτητές να επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy ή να μας επισκεφθούν στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ από την αρχή της εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να συνδιαμορφώνουμε έγκαιρα μια ολική  εικόνα των αναγκών, πάντα με στόχο την εφαρμογή των καταλληλότερων μέτρων στήριξης. 

Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες

Φοιτήτριες και φοιτητές με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν εάν το επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ατομικών φροντιστηριακών ενισχυτικών μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται επίσημες αναλυτικές εκθέσεις διαγνωστικών εργαλείων, αξιολογήσεις ικανοτήτων, διαγνώσεις κοκ. Τα σχετικά τεστ (WISC, WAIS) διεξάγονται στα κρατικά νοσηλευτήρια και σε εξειδικευμένα ιδιωτικά κέντρα. Η προσκόμιση αντιγράφου διευκολύνσεων που πιθανόν να δόθηκαν στο σχολείο στο παρελθόν είναι επιθυμητή, όχι όμως αρκετή από μόνη της.    

Τα ατομικά φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα πραγματοποιούνται μόνο στις αίθουσες μελέτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων (οκτώ ανά μάθημα μηνιαίως) και παραδίδονται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικούς Επιστήμονες, Διδακτορικούς και άλλους φοιτητές ή εξωτερικούς συνεργάτες, στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που εγγράφονται στα μαθήματα φροντιστηριακής στήριξης έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων τους, να εγγράφονται έγκαιρα, να προσέρχονται στις συναντήσεις για φροντιστηριακή στήριξη προετοιμασμένοι, να μην προκαλούν οχλαγωγία και να ακολουθούν τους γενικούς κανόνες χρήσης αιθουσών. Παράβαση ή ασυνέπεια στα πιο πάνω συνιστά λόγο άμεσου τερματισμού της συμμετοχής τους.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης  με ανακοινώσεις κάθε εξάμηνο καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος μέσω του οποίου ενημερώνουν για τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη.

Προτρέπουμε τα φοιτητές να επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy ή να μας επισκεφθούν στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ από την αρχή της εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να συνδιαμορφώνουμε έγκαιρα μια ολική  εικόνα των αναγκών, πάντα με στόχο την εφαρμογή των καταλληλότερων μέτρων στήριξης.