Προσωπικό Τμήματος

Email

c.chrisostomou@cut.ac.cy

Phone

2500 2562

Χαράλαμπος Χρυσοστόμου

Προιστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας

Email

marina.hadjivassili@cut.ac.cy

Phone

2500 2256

Μαρίνα Χατζηβασίλη

Λειτουργός Έρευνας

Email

marilia.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2348

Μαρίλια Παναγιώτου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Έρευνας)

Email

andrie.ioannou@cut.ac.cy

Phone

2500 2078

Άντρη Ιωάννου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Έρευνας)

Email

george.kokou@cut.ac.cy

Phone

2500 2160

Γιώργος Κόκου

Συντονιστής Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Email

eliana.iliofotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2027

Ελιάνα Ηλιοφώτου

Λειτουργός Europe Direct Λεμεσού

Email

georgios.nikola@cut.ac.cy

Phone

2500 2044

Γιώργος Νικόλα

Λειτουργός Europe Direct Λεμεσού

Email

andria.iapona@cut.ac.cy

Phone

2500 2313

Άντρια Ιάπωνα

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

irini.zanti@cut.ac.cy

Phone

2500 2536

Ειρήνη Ζαντή

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

thekla.michaelidou@cut.ac.cy

Phone

2500 2524

Email

antis.loizou@cut.ac.cy

Phone

2500 2370

Άντης Λοΐζου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

chrystalla.pistola@cut.ac.cy

Phone

2500 2389

Στάλω Πιστόλα

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

marina.nearchou@cut.ac.cy

Phone

2500 2261

Μαρίνα Νεάρχου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

charis.christou@cut.ac.cy

Phone

2500 2506

Χάρις Χρίστου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

emily.anaxagorou@cut.ac.cy

Phone

2500 2377

Αίμιλη Αναξαγόρου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός