Ευκαιρίες Εργοδότησης

Μία (1) θέση ΕΕΠ στην ειδικότητα «Ναυτιλιακά»

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Ειδικοί Επιστήμονες - Διατμηματικό Πρόγραμμα Διοίκησης

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Νοσηλευτικής

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Χημικών Μηχανικών