Υποβολή αιτήσεων για Κενές θέσεις και θέσεις σε Ειδικές Κατηγορίες 2023 (25-27 Ιουλίου 2023)


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης από ενδιαφερόμενους/ες:

 • Να έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2023 και να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (πλαίσια) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.
 • Να πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια των Ειδικών Κατηγοριών
 • Να έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία πρόσβασης ίση ή μεγαλύτερη του 80% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας στα τμήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση. Αναλυτικός πίνακας με τις σχετικές βαθμολογίες ανά πρόγραμμα ΕΔΩ.

Κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Υποψήφιοι/ες από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5% των Κυπρίων εισακτέων)

Κατηγορία Β: Υποψήφιοι/ες με ειδικές ανάγκες/περιστάσεις (μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων)

Κατηγορία Γ: Υποψήφιοι/ιες άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3% των Κυπρίων εισακτέων)

Τα αναλυτικά κριτήρια κάθε κατηγορίας ρυθμίζονται με Κανόνες και είναι αναρτημένα ΕΔΩ 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εδώαπό την Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 (9:00 π.μ.) μέχρι και την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.).  Για πληροφορίες, τηλ 25002710/11 και kep@cut.ac.cy.

Λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου που υπάρχει, είναι σημαντικό όπως οι αιτητές/τριες προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επισυνάψουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη αίτηση. Οι ελλιπείς αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψιν με βάση όσα στοιχεία έχουν επισυναφθεί μέχρι την προσδιορισμένη προθεσμία. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων που εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ η οποία τους ενδιαφέρει αλλά επιθυμούν να διεκδικήσουν και βελτίωση θέσης μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων (ή/και των κενών θέσεων), θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και με την κράτηση θέσης τους.

Β. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Β  ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση αριθμού θέσεων που ενδέχεται για διάφορους λόγους να κενωθούν θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, από την Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 (9:00 π.μ.) μέχρι και την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.). Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων που εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ η οποία τους ενδιαφέρει αλλά επιθυμούν να διεκδικήσουν και βελτίωση θέσης μέσω της διαδικασίας των κενών θέσεων (ή/και των ειδικών κριτηρίων), θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και με την κράτηση θέσης τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες:

 • Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα το Σεπτέμβρη του 2023*
 • Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2023 και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.
 • Να έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία πρόσβασης ίση ή μεγαλύτερη του 90% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας στα προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση. Αναλυτικός πίνακας με τις σχετικές βαθμολογίες ανά πρόγραμμα ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ιες τους/τις υποψήφιους/ιες. Οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρία προγράμματα προτίμησης. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας (από ΕΔΩ).

Για πληροφορίες, τηλ 25002710/11 και kep@cut.ac.cy.

*Οι άρρενες που κατατάχθηκαν τώρα και υπηρετούν στρατιωτική θητεία και είτε δεν εξασφάλισαν θέση είτε επιθυμούν βελτίωση θέσης,  θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν θέση αν η βαθμολογία που εξασφάλισαν (2023) είναι υψηλότερη από τη βαθμολογία του τελευταία εισακτέου στη διαδικασία των κενών θέσεων (του 2023). Σχετική ενημέρωση για τη διαδικασία κατοχύρωσης της θέσης θα υπάρξει το Μάρτιο του 2024.

Ανακοίνωση Κατανομής Θέσεων (Κενές Θέσεις & Ειδικά Κριτήρια)

Οι τελικές αποφάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου τόσο για τις Ειδικές Κατηγορίες όσο και για ενδεχόμενες Κενές Θέσεις αναμένεται να ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου 2023. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και όλοι/ες οι υποψήφιοι θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιθυμία του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει μια προκαταρκτική ενημέρωση στους/στις νέους/ες φοιτητές/τιρες του για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση, για τη φοιτητική ζωή, για θέματα Στέγασης καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου. Για το σκοπό αυτό, οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να αντλήσουν τις αναγκαίες πληροφορίες μέσω διαδικτυακών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη (20/7/2023) και Παρασκευή (21/7/2023) στις 6:30 μ.μ. Στις εν λόγω διαδικτυακές συναντήσεις θα συμμετέχουν και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου ώστε ο/η κάθε φοιτητής/τρια να ενημερωθεί και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο έχει εξασφαλίσει θέση. Πατήστε ΕΔΩ για το πρόγραμμα και τον τρόπο σύνδεσης.

Η ενημέρωση προσφέρεται και για άτομα που επιθυμούν βελτίωση θέσης ή εξασφάλισης θέσης μέσων Β κατανομής ή/και Ειδικών Κατηγοριών

Δ. ΣΤΕΓΑΣΗ 

Η βοήθεια για στέγαση προς τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες παρέχεται από το Πανεπιστήμιο στη βάση μοριοδότησης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του/της φοιτητή/τριας και της οικογένεια του/της.

Η αίτηση για μοριοδότηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΕΔΩ από την Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Στη Λεμεσό το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Ι.Ν. Αγίου Αρσενίου), τα οποία  θα διατεθούν στη βάση της μοριοδότησης που αναφέρεται πιο πάνω. Για όσους/όσες αιτητές/τριες δεν εξασφαλίσουν εστία αλλά έχουν 12 ή περισσότερα μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης θα παραχωρηθεί επίδομα ενοικίου, ύψους 250 ευρώ το μήνα (για μέχρι 10 μήνες εντός της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 και Ιουνίου 2024), το οποίο θα καταβάλλεται στη βάση δικαιολογητικών που θα υποβάλλει ο/η δικαιούχος/α (συμβόλαιο ενοικίασης και απόδειξης ενοικίου), μετά από σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Στην Πάφο, με δεδομένο ότι φοιτητικές εστίες θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2024, το Πανεπιστήμιο θα παρέχει στους/στις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πoυ θα φοιτήσουν στην Πάφο και που θα υποβάλουν την αίτηση που αναφέρεται πιο πάνω, επίδομα ενοικίου, εφόσον εξασφαλίζουν τουλάχιστον 12 μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Το επίδομα, ύψους 250 ευρώ το μήνα (για μέχρι 10 μήνες εντός της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 και Ιουνίου 2024), θα καταβάλλεται στη βάση δικαιολογητικών που θα υποβάλλει ο/η δικαιούχος/α (συμβόλαιο ενοικίασης και απόδειξης ενοικίου), μετά από σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Αίτηση για μοριοδότηση μπορούν να υποβάλλουν:

(α) Όσοι/ες εξασφάλισαν & κράτησαν τη θέση τους και θα φοιτήσουν άμεσα (συμπεριλαμβάνονται οι άρρενες που εξασφάλισαν και κράτησαν θέση πέρυσι για να φοιτήσουν φέτος).

(β) Όσοι/ες υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση κενών θέσεων ή/και θέσεων που παρέχονται ως υπεράριθμες σε ειδικές κατηγορίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Για όσους/όσες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για εξεύρεση ιδιωτικού διαμερίσματος (είτε στη Λεμεσό, είτε στην Πάφο), καλούνται να δουν τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφωνο 25002380 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy  

Ε. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το φοιτητικό portal των φοιτητών/τριών. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 με εξαίρεση τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες στα προγράμματα του πρώην ΑΞΙΚ, στο Πτυχίο Διοίκησης και στο Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού που θα φοιτήσουν στην Πάφο και θα ξεκινήσουν μαθήματα τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11.

 

Πρόσφατα άρθρα

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης από ενδιαφερόμενους/ες:

 • Να έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2023 και να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (πλαίσια) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.
 • Να πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια των Ειδικών Κατηγοριών
 • Να έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία πρόσβασης ίση ή μεγαλύτερη του 80% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας στα τμήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση. Αναλυτικός πίνακας με τις σχετικές βαθμολογίες ανά πρόγραμμα ΕΔΩ.

Κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Υποψήφιοι/ες από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5% των Κυπρίων εισακτέων)

Κατηγορία Β: Υποψήφιοι/ες με ειδικές ανάγκες/περιστάσεις (μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων)

Κατηγορία Γ: Υποψήφιοι/ιες άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3% των Κυπρίων εισακτέων)

Τα αναλυτικά κριτήρια κάθε κατηγορίας ρυθμίζονται με Κανόνες και είναι αναρτημένα ΕΔΩ 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εδώαπό την Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 (9:00 π.μ.) μέχρι και την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.).  Για πληροφορίες, τηλ 25002710/11 και kep@cut.ac.cy.

Λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου που υπάρχει, είναι σημαντικό όπως οι αιτητές/τριες προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επισυνάψουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη αίτηση. Οι ελλιπείς αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψιν με βάση όσα στοιχεία έχουν επισυναφθεί μέχρι την προσδιορισμένη προθεσμία. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων που εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ η οποία τους ενδιαφέρει αλλά επιθυμούν να διεκδικήσουν και βελτίωση θέσης μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων (ή/και των κενών θέσεων), θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και με την κράτηση θέσης τους.

Β. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Β  ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση αριθμού θέσεων που ενδέχεται για διάφορους λόγους να κενωθούν θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, από την Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 (9:00 π.μ.) μέχρι και την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.). Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων που εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ η οποία τους ενδιαφέρει αλλά επιθυμούν να διεκδικήσουν και βελτίωση θέσης μέσω της διαδικασίας των κενών θέσεων (ή/και των ειδικών κριτηρίων), θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και με την κράτηση θέσης τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες:

 • Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα το Σεπτέμβρη του 2023*
 • Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2023 και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.
 • Να έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία πρόσβασης ίση ή μεγαλύτερη του 90% του/της τελευταίου/ας εισακτέου/ας στα προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση. Αναλυτικός πίνακας με τις σχετικές βαθμολογίες ανά πρόγραμμα ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ιες τους/τις υποψήφιους/ιες. Οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρία προγράμματα προτίμησης. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας (από ΕΔΩ).

Για πληροφορίες, τηλ 25002710/11 και kep@cut.ac.cy.

*Οι άρρενες που κατατάχθηκαν τώρα και υπηρετούν στρατιωτική θητεία και είτε δεν εξασφάλισαν θέση είτε επιθυμούν βελτίωση θέσης,  θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν θέση αν η βαθμολογία που εξασφάλισαν (2023) είναι υψηλότερη από τη βαθμολογία του τελευταία εισακτέου στη διαδικασία των κενών θέσεων (του 2023). Σχετική ενημέρωση για τη διαδικασία κατοχύρωσης της θέσης θα υπάρξει το Μάρτιο του 2024.

Ανακοίνωση Κατανομής Θέσεων (Κενές Θέσεις & Ειδικά Κριτήρια)

Οι τελικές αποφάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου τόσο για τις Ειδικές Κατηγορίες όσο και για ενδεχόμενες Κενές Θέσεις αναμένεται να ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου 2023. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και όλοι/ες οι υποψήφιοι θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιθυμία του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει μια προκαταρκτική ενημέρωση στους/στις νέους/ες φοιτητές/τιρες του για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση, για τη φοιτητική ζωή, για θέματα Στέγασης καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου. Για το σκοπό αυτό, οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να αντλήσουν τις αναγκαίες πληροφορίες μέσω διαδικτυακών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη (20/7/2023) και Παρασκευή (21/7/2023) στις 6:30 μ.μ. Στις εν λόγω διαδικτυακές συναντήσεις θα συμμετέχουν και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου ώστε ο/η κάθε φοιτητής/τρια να ενημερωθεί και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο έχει εξασφαλίσει θέση. Πατήστε ΕΔΩ για το πρόγραμμα και τον τρόπο σύνδεσης.

Η ενημέρωση προσφέρεται και για άτομα που επιθυμούν βελτίωση θέσης ή εξασφάλισης θέσης μέσων Β κατανομής ή/και Ειδικών Κατηγοριών

Δ. ΣΤΕΓΑΣΗ 

Η βοήθεια για στέγαση προς τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες παρέχεται από το Πανεπιστήμιο στη βάση μοριοδότησης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του/της φοιτητή/τριας και της οικογένεια του/της.

Η αίτηση για μοριοδότηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΕΔΩ από την Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Στη Λεμεσό το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Ι.Ν. Αγίου Αρσενίου), τα οποία  θα διατεθούν στη βάση της μοριοδότησης που αναφέρεται πιο πάνω. Για όσους/όσες αιτητές/τριες δεν εξασφαλίσουν εστία αλλά έχουν 12 ή περισσότερα μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης θα παραχωρηθεί επίδομα ενοικίου, ύψους 250 ευρώ το μήνα (για μέχρι 10 μήνες εντός της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 και Ιουνίου 2024), το οποίο θα καταβάλλεται στη βάση δικαιολογητικών που θα υποβάλλει ο/η δικαιούχος/α (συμβόλαιο ενοικίασης και απόδειξης ενοικίου), μετά από σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Στην Πάφο, με δεδομένο ότι φοιτητικές εστίες θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2024, το Πανεπιστήμιο θα παρέχει στους/στις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες πoυ θα φοιτήσουν στην Πάφο και που θα υποβάλουν την αίτηση που αναφέρεται πιο πάνω, επίδομα ενοικίου, εφόσον εξασφαλίζουν τουλάχιστον 12 μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Το επίδομα, ύψους 250 ευρώ το μήνα (για μέχρι 10 μήνες εντός της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 και Ιουνίου 2024), θα καταβάλλεται στη βάση δικαιολογητικών που θα υποβάλλει ο/η δικαιούχος/α (συμβόλαιο ενοικίασης και απόδειξης ενοικίου), μετά από σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Αίτηση για μοριοδότηση μπορούν να υποβάλλουν:

(α) Όσοι/ες εξασφάλισαν & κράτησαν τη θέση τους και θα φοιτήσουν άμεσα (συμπεριλαμβάνονται οι άρρενες που εξασφάλισαν και κράτησαν θέση πέρυσι για να φοιτήσουν φέτος).

(β) Όσοι/ες υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση κενών θέσεων ή/και θέσεων που παρέχονται ως υπεράριθμες σε ειδικές κατηγορίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Για όσους/όσες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για εξεύρεση ιδιωτικού διαμερίσματος (είτε στη Λεμεσό, είτε στην Πάφο), καλούνται να δουν τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφωνο 25002380 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy  

Ε. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το φοιτητικό portal των φοιτητών/τριών. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 με εξαίρεση τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες στα προγράμματα του πρώην ΑΞΙΚ, στο Πτυχίο Διοίκησης και στο Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού που θα φοιτήσουν στην Πάφο και θα ξεκινήσουν μαθήματα τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στο kep@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710/11.