Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24


Σπουδές Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές/τριες Περιστασιακής Φοίτησης και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Αιτήσεις μέχρι 12 Ιανουαρίου 2024

Ενημέρωση αιτητών/τριών μέχρι 16 Ιανουαρίου 2024

Έναρξη Μαθηματών 22 Ιανουαρίου 2024

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 αρχίζουν στις 22 Ιανουαριου 2024 και θα ολοκληρωθούν στις  19 Απριλίου 2024. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 13 μέχρι 27 Μαϊου 2024.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κωδικός

Περιγραφή Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 

ABF_105

  Μικροβιολογία

6

ABF_214

  Δενδροκομία

6

ABF_350

  Οινολογία

5

ABF_315

  Αμπελουργία

4

ABF_356

  Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

ABF_511

  Ειδικά Θέματα Αγροβιομηχανικών Ζυμώσεων

7

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής 

CEI_226

  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

5

CEI_469

  Ασφάλεια Υπολογιστών

5

CEI_329

  Στατιστική  Αναγνώριση  Προτύπων & Μηχανική Μάθηση

6

Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

CFS_099

  Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών

6

CFS_101

  Στατιστικές Μέθοδοι

6

CFS_102

  Οικονομικά ΙΙ

6

CFS_221

  Χρηματοοικονομική I

6

Σχολή ΔΙΤΟΥΦΕ

HTM_111

  Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών

6

HTM_141

  Διοικητική Λογιστική

6

HTM_202

  Εταιρική Νομοθεσία

6

HTM_203

  Κοινωνική Ψυχολογία

6

HTM_230

  Τουριστική Πολιτική

6

HTM_271

  Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM_324

  Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

6

HTM_332

  Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη

6

HTM_351

  Οργανωσιακή  Συμπεριφορά

6

HTM_421

  Διαχείριση Εισοδημάτων

6

HTM_426

  Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM_428

  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας

6

HTM_437

  Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων

6

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 

CIS_385

  Διαδίκτυο και Κοινωνία

5

CIS_454

  Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα

5

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

CIV_326

  Σεισμική Μηχανική

5

GEO_214

  Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

4

GEO_233 

  Φωτογραμμετρία Ι

5

CIV_453

  Οικοδομική ΙΙ

5

CIV_456

 Βιώσιμη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα για Τεχνικές Εφαρμογές (στα αγγλικά)

5

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

CEN_111

  Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

5

CEN_427

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

4

CEN_428

  Περιβαλλοντ. Νομοθ. και Ευρωπαϊκή Πολιτ.

4

CEN 432

Προηγμένα Θέματα Καυσίμων-Χρήση, Διαχείρ"

5

CEN 433

Προηγμένα Θέματα Καυσίμων-Ποιότητα, Αναλ

5

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών *

Τμήμα Νοσηλευτικής

NUR_365

  Οικογενειακή Νοσηλευτική

3

NUR_369

  Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών

3

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.

MPH_605

  Εκπαίδευση και Προαγωγή Υγείας

6

MPH_606

  Οικονομικά και Πολιτική Υγείας

6

MPH_607

  Εφαρμοσμένες Μεθόδοι στη Δημόσια Υγεία

8

MPH_609

  Προηγμένες Μεθοδοι Βιοστατιστικής

6

MPH_611

  Παγκόσμια Υγεία

4

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

MGA_445

  Ηλεκτρονική/Ηλεκτροακουστική Μουσική και Ηχητική Τέχνη 

6

Τμήμα Καλών Τεχνών

FAR_540

Τεχνοϊστορική Ανάλυση I

10

FAR_551

Θεωρία και Κριτική Ανάλυση ΙΙ

10

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος (δείτε ΕΔΩ) ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, θα αναρτηθούν (τέλος Δεκεμβρίου 2023-αρχές Ιανουαρίου 2024)στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ΕΔΩ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου (δείτε ΕΔΩ για τη διαδικασία), μέχρι και την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας μέχρι και την Τρίτη  16 Ιανουαρίου 2024.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ»)

 

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

 

Πρόσφατα άρθρα

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριο 2024

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Εαρινό Εξάμηνο 2023/24

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές/τριες Περιστασιακής Φοίτησης και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Αιτήσεις μέχρι 12 Ιανουαρίου 2024

Ενημέρωση αιτητών/τριών μέχρι 16 Ιανουαρίου 2024

Έναρξη Μαθηματών 22 Ιανουαρίου 2024

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 αρχίζουν στις 22 Ιανουαριου 2024 και θα ολοκληρωθούν στις  19 Απριλίου 2024. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 13 μέχρι 27 Μαϊου 2024.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κωδικός

Περιγραφή Μαθήματος

ECTS

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 

ABF_105

  Μικροβιολογία

6

ABF_214

  Δενδροκομία

6

ABF_350

  Οινολογία

5

ABF_315

  Αμπελουργία

4

ABF_356

  Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

ABF_511

  Ειδικά Θέματα Αγροβιομηχανικών Ζυμώσεων

7

Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μηχ. Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής 

CEI_226

  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

5

CEI_469

  Ασφάλεια Υπολογιστών

5

CEI_329

  Στατιστική  Αναγνώριση  Προτύπων & Μηχανική Μάθηση

6

Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

CFS_099

  Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών

6

CFS_101

  Στατιστικές Μέθοδοι

6

CFS_102

  Οικονομικά ΙΙ

6

CFS_221

  Χρηματοοικονομική I

6

Σχολή ΔΙΤΟΥΦΕ

HTM_111

  Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών

6

HTM_141

  Διοικητική Λογιστική

6

HTM_202

  Εταιρική Νομοθεσία

6

HTM_203

  Κοινωνική Ψυχολογία

6

HTM_230

  Τουριστική Πολιτική

6

HTM_271

  Συστήματα Πληροφορικής στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM_324

  Ποιότητα Υπηρεσιών και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

6

HTM_332

  Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη

6

HTM_351

  Οργανωσιακή  Συμπεριφορά

6

HTM_421

  Διαχείριση Εισοδημάτων

6

HTM_426

  Στρατηγική στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

6

HTM_428

  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας

6

HTM_437

  Τουρισμός Ειδικών Ενδιαφερόντων

6

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 

CIS_385

  Διαδίκτυο και Κοινωνία

5

CIS_454

  Οπτικό Περιεχόμενο για τα Νέα Μέσα

5

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

CIV_326

  Σεισμική Μηχανική

5

GEO_214

  Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

4

GEO_233 

  Φωτογραμμετρία Ι

5

CIV_453

  Οικοδομική ΙΙ

5

CIV_456

 Βιώσιμη Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα για Τεχνικές Εφαρμογές (στα αγγλικά)

5

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

CEN_111

  Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

5

CEN_427

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

4

CEN_428

  Περιβαλλοντ. Νομοθ. και Ευρωπαϊκή Πολιτ.

4

CEN 432

Προηγμένα Θέματα Καυσίμων-Χρήση, Διαχείρ"

5

CEN 433

Προηγμένα Θέματα Καυσίμων-Ποιότητα, Αναλ

5

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών *

Τμήμα Νοσηλευτικής

NUR_365

  Οικογενειακή Νοσηλευτική

3

NUR_369

  Πολυδιάστατη φύση της Νόσου Alzheimer και συναφών ανοιών

3

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.

MPH_605

  Εκπαίδευση και Προαγωγή Υγείας

6

MPH_606

  Οικονομικά και Πολιτική Υγείας

6

MPH_607

  Εφαρμοσμένες Μεθόδοι στη Δημόσια Υγεία

8

MPH_609

  Προηγμένες Μεθοδοι Βιοστατιστικής

6

MPH_611

  Παγκόσμια Υγεία

4

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

MGA_445

  Ηλεκτρονική/Ηλεκτροακουστική Μουσική και Ηχητική Τέχνη 

6

Τμήμα Καλών Τεχνών

FAR_540

Τεχνοϊστορική Ανάλυση I

10

FAR_551

Θεωρία και Κριτική Ανάλυση ΙΙ

10

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος (δείτε ΕΔΩ) ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, θα αναρτηθούν (τέλος Δεκεμβρίου 2023-αρχές Ιανουαρίου 2024)στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ΕΔΩ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου (δείτε ΕΔΩ για τη διαδικασία), μέχρι και την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024.

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας μέχρι και την Τρίτη  16 Ιανουαρίου 2024.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ»)

 

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).