Διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στα κτίρια του Πανεπιστημίου, με διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, τα οποία αξιοποιεί για τις ανάγκες στέγασης:

α) Φοιτητών πτυχίου όλων των ετών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων (πατήστε εδώ για τα κριτήρια), ως εξής:

  • 35% για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Κύπρο
  • 60% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου- 6ου έτους) από Κύπρο
  • 5% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου – 6ου έτους) από Ελλάδα. 

β) Νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από Ελλάδα, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 20 κλίνες, σε επιδοτημένες τιμές, χωρίς κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης για 2020/21

γ)  Ξένων φοιτητών Εράσμους, για περίοδο από 4 μήνες μέχρι και δύο εξάμηνα (μέχρι 20 κλίνες) - πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης για 2020/21

) Φοιτητών πτυχίου που εισάγονται ως υπότροφοι από Αφρική (μέχρι 9 κλίνες)

ε) Ξένων νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών (με προτεραιότητα σε διδακτορικούς), μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 5 κλίνες) - πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης για 2020/21

 

Τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) τα διαμερίσματα αξιοποιούνται για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Η διαμονή όλων των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο διέπεται από Κανόνες. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες

Διαμερίσματα του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στα κτίρια του Πανεπιστημίου, με διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, τα οποία αξιοποιεί για τις ανάγκες στέγασης:

α) Φοιτητών πτυχίου όλων των ετών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων (πατήστε εδώ για τα κριτήρια), ως εξής:

  • 35% για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Κύπρο
  • 60% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου- 6ου έτους) από Κύπρο
  • 5% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου – 6ου έτους) από Ελλάδα. 

β) Νεοεισερχόμενων φοιτητών πτυχίου από Ελλάδα, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 20 κλίνες, σε επιδοτημένες τιμές, χωρίς κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης για 2020/21

γ)  Ξένων φοιτητών Εράσμους, για περίοδο από 4 μήνες μέχρι και δύο εξάμηνα (μέχρι 20 κλίνες) - πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης για 2020/21

) Φοιτητών πτυχίου που εισάγονται ως υπότροφοι από Αφρική (μέχρι 9 κλίνες)

ε) Ξένων νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών (με προτεραιότητα σε διδακτορικούς), μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 5 κλίνες) - πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης για 2020/21

 

Τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) τα διαμερίσματα αξιοποιούνται για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Η διαμονή όλων των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο διέπεται από Κανόνες. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες