Περιγραφές Μαθημάτων

Μάθημα Κοινού Κορμού

ΓΒΤ 100 Γενική και Ανόργανη Χημεία

Μάθημα Κοινού Κορμού

ΓΒΤ 107 Συστηματική Βοτανική

Μάθημα Κοινού Κορμού

ΓΒΤ 211 Φυσιολογία Φυτών

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειεας/Χορτοδοτικά Φυτά

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 219 Γεωργική Μετεωρολογία

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 252 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 310 Φυτοπαθολογία

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 311 Λαχανοκομία

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 314 Γενετική Βελτίωση Φυτών

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 319 Τεχνολογία Θερμοκηπίων & Υδροπονία

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΓΒΤ 332 Μελισσοκομία και Τεχνολογία Μέλιτος

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 336 Γενετική Βελτίωση Ζώων

Μάθημα Κοινού Κορμού

ΓΒΤ 336 Γενετική Βελτίωση Ζώων

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 350 Οινολογία

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 354 Φυσικοχημική Ανάλυση Τροφίμων

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 411 Ζιζανιολογία

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 412 Γεωργική Φαρμακολογία

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 413 Aειφορική Γεωργία-Κτηνοτροφία

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 414 Γεωργικά Μηχανήματα & Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 414 Γεωργικά Μηχανήματα & Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 415 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 416 Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΓΒΤ 417 Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΓΒΤ 435 Ασθένειες Αγροτικών Ζώων

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 450 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 454 Διαχείριση Αγροβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 459 Επιστήμη και Τεχνολογία Τυροκομικών Προϊόντων

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 470 Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 470 Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής: Υποχρεωτικό Μάθημα

ΓΒΤ 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική