Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει μια γενική υποδομή στις θετικές επιστήμες (Γενική και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Στατιστική), βασική εκπαίδευση στις βιο-γεωπονικές επιστήμες (Ανατομία και Φυσιολογία φυτών και ζώων, Συστηματική Βοτανική, Γενετική, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Μικροβιολογία, Εδαφολογία, Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος) και, τέλος, εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Φυτικής Παραγωγής
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

Το Τμήμα επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κατευθύνσεων. Η επιλογή κατεύθυνσης από μέρους των φοιτητών γίνεται κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή πριν την έναρξη των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο υπάρχουν πολλά κοινά μαθήματα καταρτίζοντας τον μελλοντικό επαγγελματία γεωπόνο σε διαφορετικά αντικείμενα.

Η γενική και βασική εκπαίδευση, την οποία παρακολουθούν από κοινού όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, παρέχεται κυρίως κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και εισαγωγικά μαθήματα στις τρεις κατευθύνσεις. Στόχος είναι όπως μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου, οι φοιτητές αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στους μελλοντικούς επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς τους στόχους. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές και των τριών κατευθύνσεων, παράλληλα με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, παρακολουθούν μαθήματα Οικονομικών και Διαχείρισης. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους με την εκπόνηση πτυχιακής διατριβής σε ένα από τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων, απαιτείται η συμπλήρωση 242 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), στα πλαίσια του συστήματος ECTS.

Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

Α. Κοινά μαθήματα (κυρίως τα τρία πρώτα εξάμηνα)

 • Γενική υποδομή στις Φυσικές Επιστήμες: 27 ΕΠΜ
 • Βασική εκπαίδευση στις Βιο-γεωπονικές Επιστήμες: 62 ΕΠΜ
 • Ξένη γλώσσα: 8 ΕΠΜ

Β. Μαθήματα ειδικότητας (από 4ο μέχρι 8ο εξάμηνο)

 • Εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση: 96-102 ΕΠΜ*
 • Μαθήματα Οικονομικών και Διαχείρισης: 10 ΕΠΜ
 • Μαθήματα επιλογής: 18-24 ΕΠΜ*
 • Πρακτική εξάσκηση (καλοκαίρι μεταξύ 3ου και 4ου έτους): 5 ΕΠΜ
 • Πτυχιακή διατριβή (4ο έτος): 10 ΕΠΜ

*Υπάρχουν οριακές διαφορές ανάμεσα στις κατευθύνσεις

Μαθήματα Εξαμήνων

 

Μαθήματα τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Σημειώνεται ότι για κάθε φοιτητή ισχύει ο Οδηγός Σπουδών όπως δημοσιεύτηκε τη χρονιά εισδοχής του στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

*Προαπαιτούμενο μάθημα

Μαθήματα Κοινού Κορμού (1ο, 2ο & 3ο Εξάμηνο)*

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 100 Γενική και Ανόργανη Χημεία

6

ABF 104 Βιοχημεία

6

ABF 101 Οργανική Χημεία

6

ABF 105 Μικροβιολογία

6

ABF 102 Μαθηματικά

4

ABF 106 Στατιστική / Βιομετρία

4

ABF 103 Φυσική

5

ABF 107 Συστηματική Βοτανική

5

ABF 110 Μορφολογία & Ανατομία Φυτών

5

ABF 150 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

5

LCE 101 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές, Βιοτεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων Ι

4

LCE 102 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές, Βιοτεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων ΙΙ

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

ABF 210 Γενετική

5

ABF 211 Φυσιολογία Φυτών (*ABF 110)

6

ABF 212 Αρχές Φυτικής Παραγωγής

5

ABF 220 Εισαγωγή στις Γεωτεχνικές Επιστήμες

3

ABF 230 Βιολογία Ζώων

6

ABF 200 Οικολογία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

5

Σύνολο

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 213 Εδαφολογία & Λιπασματολογία

5

ABF 214 Δενδροκομία (*ABF 212)

6

ABF 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηματωδολογία

5

ABF 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας/Χορτοδοτικά Φυτά

5

ABF 219 Γεωργική Μετεωρολογία

4

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 310 Φυτοπαθολογία

6

ABF 312 Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις

5

ABF 311 Λαχανοκομία (*ABF 212)

5

ABF 315 Αμπελουργία

4

ABF 313 Φυτωριακή Παραγωγή & Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού

4

ABF 318 Ασθένειες Καλλιεργούμενων Φυτών (*ABF 310)

6

ABF 314 Γενετική Βελτίωση Φυτών (*ABF 210)

5

ABF 319 Τεχνολογία Θερμοκηπίων & Υδροπονία

5

ABF 317 Εντομολογία - Ακαρεολογία

6

ABF 320 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση Εντόμων & Ακάρεων (*ABF 317)

5

ABF 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

5

ABF 336 Γενετική Βελτίωση Ζώων (*ABF 210)

4

Σύνολο

31

Σύνολο

29

ABF 390 Πρακτική Άσκηση (θερινή) 5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 411 Ζιζανιολογία

5

ABF 414 Γεωργικά Μηχανήματα &Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

5

ABF 412 Γεωργική Φαρμακολογία

6

ABF 415 Μετασυλλεκ τική Φυσιολογία και Τεχ νολογία (*ABF 211)

4

ABF 413 Aειφορική Γεωργία/Κτηνοτροφία

4

ABF 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 416 Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου

5

ABF 471 Αγροτική Οικονομική  και Πολιτική

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής**

6

 

 

Σύνολο

31

Σύνολο

29

*Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής : Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ABF 252 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 332  Μελισσοκομία και Τεχ νολογία Μέλιτος

5

ABF 417  Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου   Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 219 Γεωργική Μετεωρολογία

4

ABF 250 Συσκευασία Τροφίμων

5

ABF 251 Επεξεργασία & Μηχανική Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 253 Χημεία Τροφίμων

5

ABF 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

Σύνολο

29

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 252 Ποιότητα & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 315 Αμπελουργία

4

ABF 351 Βιοτεχνολογία Τροφίμων

6

ABF 333 Τεχνολογία Ζωοτροφών

4

ABF 352 Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία

4

ABF 334 Γαλακτοπαραγωγή & Κρεοπαραγωγή (*ABF 230)

5

ABF 354 Φυσικοχημική Ανάλυση Τροφίμων

5

ABF 350 Οινολογία

5

ABF 355 Μικροβιολογία Τροφίμων (*AFB 105)

6

ABF 353 Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής **

4

ABF 358 Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση (θερινή)  5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις

5

ABF 415 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία (*ABF 211)

4

ABF 431 Κρεοπαραγωγή & Ωοπαραγωγή (Μονογαστρικά) (*ABF 230)

5

ABF 454 Διαχείριση Αγροβιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

6

ABF 450 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

6

ABF 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 457 Λειτουργικότητα Τροφίμων

4

ABF 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

6

ABF 459 Επιστήμη & Τεχνολογία Τυροκομικών Προιόντων (*ABF 353)

6

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

 

 

Σύνολο

31

Σύνολο

30

*Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ABF 332 Μελισσοκομία & Τεχνολογία Μέλιτος

5

ABF 417 Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

(Μαθήματα 4ου – 8ου  Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηματωδολογία

5

ABF 216  Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας/Χορτοδοτικά Φυτά

5

ABF 219  Γεωργική Μετεωρολογία

4

ABF 253 Χημεία Τροφίμων

5

ABF 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

Σύνολο

29

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 252  Ποιότητα & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 333 Τεχνολογία Ζωοτροφών

4

ABF 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

5

ABF 334 Γαλακτοπαραγωγή & Κρεοπαραγωγή (Μηρυκαστικά) (*ABF 230)

5

ABF 352 Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία

4

ABF 336  Γενετική Βελτίωση Ζώων (*ABF 210)

4

ABF 355 Μικροβιολογία Τροφίμων (*ABF 105)

6

ABF 353 Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

ABF 358 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (βλ. πίνακα)**

5

ABF 251 Επεξεργασία & Μηχανική Τροφίμων (*ABF 150)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση  (θερινή)  5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις

5

ABF 414 Γεωργικά Μηχανήματα & Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

5

ABF 413 Αειφορική Γεωργία/Κτηνοτροφία

4

ABF 454 Διαχείρηση Αγροβιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

6

ABF 417 Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

ABF 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 431 Κρεοπαραγωγή & Ωοπαραγωγή (*ABF 230)

5

ABF 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

6

ABF 459 Επιστήμη & Τεχνολογία Τυροκομικών Προϊόντων (*ABF 353)

6

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

31

ατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ABF 332 Μελισσοκομία & Τεχνολογία Μέλιτος

5

ABF 435 Ασθένειες Αγροτικών Ζώων

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (για νεοεισερχόμενους 2021/22)

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών θα έχει ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2021/22.

 

*Προαπαιτούμενο μάθημα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (1ο, 2ο & 3ο Εξάμηνο)*

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 100 Γενική και Ανόργανη Χημεία

6

ABF 104 Βιοχημεία

6

ABF 102 Μαθηματικά και Φυσική για Γεωπονικές Επιστήμες

4

ABF 105 Μικροβιολογία

6

ABF 110 Μορφολογία & Ανατομία Φυτών

6

ABF 101 Οργανική Χημεία (*ABF 100)

6

ABF 212 Αρχές Φυτικής Παραγωγής

4

ABF 107 Συστηματική Βοτανική (*ABF 110)

5

ABF 230 Βιολογία Ζώων

5

ABF 150 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

4

LCE 101 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές, Βιοτεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων Ι

4

LCE 102 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές, Βιοτεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων ΙΙ

4

LIS 100 Σεμινάριο Πληροφοριακής Παιδείας Βιβλιοθήκης 1    

Σύνολο

30

Σύνολο

31

3ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

ABF 200 Οικολογία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

4

ABF 210 Γενετική

6

ABF 211 Φυσιολογία Φυτών (*ABF 104)

6

ABF 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

4

ABF 280 Αρχές Διαχείρισης Ασθενειών & Εχθρών

4

ABF 281 Εδαφολογία (ΦΠ,ΖΓ) / ABF 251 Επεξεργασία και Μηχανική Τροφίμων (ΤΤ) (*ABF 150)

5

Σύνολο

29

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 282 Θρέψη φυτών & Λιπασματολογία

5

ABF 214 Δενδροκομία (*ABF 212)

5

ABF 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηματωδολογία

5

ABF 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας/Χορτοδοτικά Φυτά

5

ABF 106 Στατιστική/Βιομετρία

5

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 310 Φυτοπαθολογία

6

ABF 312 Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις

5

ABF 311 Λαχανοκομία (*ABF 212)

5

ABF 315 Αμπελουργία

4

ABF 313 Φυτωριακή Παραγωγή & Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού

4

ABF 318 Ασθένειες Καλλιεργούμενων Φυτών (*ABF 310)

6

ABF 314 Γενετική Βελτίωση Φυτών (*ABF 210)

5

ABF 319 Τεχνολογία Θερμοκηπίων & Υδροπονία

5

ABF 317 Εντομολογία - Ακαρεολογία

6

ABF 320 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση Εντόμων & Ακάρεων (*ABF 317)

5

ABF 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 336 Γενετική Βελτίωση Ζώων (*ABF 210)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση (Θερινή) 10 ECTS

 

7ο Εξάμηνο   8ο Εξάμηνο  
  ECTS   ECTS
ABF 412 Γεωργική Φαρμακολογία 6 ABF 411 Ζιζανιολογία 5
ABF 415 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία (*ABF 211) 5 ABF 413 Aειφορική Γεωργία/Κτηνοτροφία 4
ABF 416 Ανθοκομία  5 ABF 480 Αλληλεπιδράσεις Περιβάλλοντος Φυτού (*ABF 211 / ABF 310 / ABF 314) 5
ABF 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική 5 ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή ή δύο μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Β* (βλ.πίνακα) 10
Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Α* (βλ. πίνακα) 4 ή 5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής** 6
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής** 5 ή 6    
Σύνολο 31 Σύνολο 30

 

*Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων : Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Α

Μάθημα

ECTS

ABF 332  Μελισσοκομία και Τεχνολογία Μέλιτος

5

ABF 417  Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

4

 

*Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής : Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Β

Μάθημα

ECTS

ABF 414 Γεωργικά Μηχανήματα & Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

5

ABF 481 Σχέδια βελτίωσης Γεωργο-Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 

5

ABF 483 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 5


** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου   Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 106 Στατιστική/Βιομετρία

5

ABF 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 250 Συσκευασία Τροφίμων

5

ABF 253 Χημεία Τροφίμων

6

ABF 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων (*ABF 150)

5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής**

4

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 252 Ποιότητα & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 315 Αμπελουργία

4

ABF 254 Φυσικοχημεία Τροφίμων

5

ABF 334 Γαλακτοπαραγωγή & Κρεοπαραγωγή (Μηρυκαστικά) (*ABF 230)

4

ABF 354 Ανάλυση Τροφίμων

6

ABF 350 Οινολογία

5

ABF 355 Μικροβιολογία Τροφίμων (*ABF 105)

6

ABF 353 Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος

5

ABF 457 Λειτουργικά Τρόφιμα

5

ABF 358 Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

6

ABF 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 380 Οργανοληπτική Εξέταση Τροφίμων

6

Σύνολο

31

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση (Θερινή)  10 ECTS

 

7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
  ECTS   ECTS
ABF 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις 5 ABF 351 Βιοτεχ νολογία Τροφίμων 5
ABF 415 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία (*ABF 211) 5 ABF 352 Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία 4
ABF 459 Επιστήμη & Τεχνολογία Τυροκομικών Προιόντων (*ABF 353) 5 ABF 450 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης 6
ABF 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική 5 ABF 454 Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων 5

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής * (βλ. πίνακα)

5

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

ή επιλογή 2 μαθημάτων:

ABF 483 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ABF 484 Κτηνιατρικά φάρμακα

10

 

5

5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ** 5    
Σύνολο 30 Σύνολο 30


 

* Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ABF 332 Μελισσοκομία & Τεχνολογία Μέλιτος

5

ABF 417 Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου   Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 106 Στατιστική/Βιομετρία

5

ABF 213 Θρέψη φυτών & Λιπασματολογία

5

ABF 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηματωδολογία

5

ABF 216  Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ABF 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας/Χορτοδοτικά Φυτά

5

ABF 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων (*ABF 150)

5

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ABF 252 Ποιότητα & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (*ABF 150)

5

ABF 333 Τεχνολογία Ζωοτροφών & Εφαρμοσμένη Διατροφή

6

ABF 317 Εντομολογία - Ακαρεολογία

6

ABF 334 Γαλακτοπαραγωγή & Κρεοπαραγωγή (Μηρυκαστικά) (*ABF 230)

4

ABF 355 Μικροβιολογία Τροφίμων (*ABF 105)

6

ABF 336  Γενετική Βελτίωση Ζώων (*ABF 210)

5

ABF 381 Παραγωγή χοιρινού κρέατος 

6

ABF 353 Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος

5

ABF 470 Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 358 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής **

4

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής **

4

Σύνολο

31

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση  (θερινή)  5 ECTS

 

7ο Εξάμηνο   8ο Εξάμηνο  
  ECTS   ECTS
ABF 332 Μελισσοκομία & Τεχνολογία Μέλιτος 5 ABF 413 Αειφορική Γεωργία/Κτηνοτροφία 4
ABF 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις 5 ABF 414 Γεωργικά Μηχανήματα & Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός 5
ABF 435 Ασθένειες Αγροτικών Ζώων 6 ABF 431 Κρεοπαραγωγή & Ωοπαραγωγή (*ABF 230) 5
ABF 459 Επιστήμη & Τεχνολογία Τυροκομικών Προϊόντων (*ABF 353) 5 ABF 481 Σχέδια Βελτίωσης Γεωργο-Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων  5
ABF 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική 5

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10
ΑΒF 486 Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων 5

ή επιλογή 2 μαθημάτων:

ABF 483 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ABF 484 Κτηνιατρικά φάρμακα

 

5

5

Σύνολο 31 Σύνολο 29

 

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΣΙΟ 14 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Βιολογία 
 3. Μαθηματικά 
 • Φυσική ή
 • Χημεία ή
 • Πληροφορική ή
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος