Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Carotenoid research and applications in agro-food and health”


Νέα-Ανακοινώσεις

Tο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει διεθνές συνέδριο σχετικά με τον ρόλο των καροτενοειδών στον αγροδιατροφικό τομέα και την υγεία (International Conference on Carotenoid Research and Applications in agro-food and health).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 26-28 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Royal Apollonia και τελείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής  δράσης COST.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές (https://www.eurocaroten.eu/keynote-speakers) του συνεδρίου είναι:

 1. PAUL CHRISTOU, Third generation plant biotechnology products to address the Food-Feed-Nutrition-Health nexus
 2. ANDREU PALOU, Health Claims and Nutrition Information
 3. GIOVANNI GIULIANO, Convergent evolution of crocin biosynthesis in higher plants
 4. ELIZABETH J. JOHNSON, Lutein as a part of a nutrient pattern for brain health
 5. NORA O’BRIEN,  Pro-vitamin A Carotenoids in Foods: Nutritional Significance in Developing World Countries
 6. TORSTEN BOHN, Carotenoids – are we ready for dietary intake recommendations?
 7. ANTONIO MELENDEZ, Carotenoids and derivatives for the industry: Traditional, emerging and prospective applications

Επισυνάπτεται το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, συνοδευόμενο από τους τίτλους και τις περιλήψεις συνολικά 63 εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.eurocaroten.eu/lemesos2019

Book of Abstracts

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Carotenoid research and applications in agro-food and health”

Tο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει διεθνές συνέδριο σχετικά με τον ρόλο των καροτενοειδών στον αγροδιατροφικό τομέα και την υγεία (International Conference on Carotenoid Research and Applications in agro-food and health).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 26-28 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Royal Apollonia και τελείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής  δράσης COST.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές (https://www.eurocaroten.eu/keynote-speakers) του συνεδρίου είναι:

 1. PAUL CHRISTOU, Third generation plant biotechnology products to address the Food-Feed-Nutrition-Health nexus
 2. ANDREU PALOU, Health Claims and Nutrition Information
 3. GIOVANNI GIULIANO, Convergent evolution of crocin biosynthesis in higher plants
 4. ELIZABETH J. JOHNSON, Lutein as a part of a nutrient pattern for brain health
 5. NORA O’BRIEN,  Pro-vitamin A Carotenoids in Foods: Nutritional Significance in Developing World Countries
 6. TORSTEN BOHN, Carotenoids – are we ready for dietary intake recommendations?
 7. ANTONIO MELENDEZ, Carotenoids and derivatives for the industry: Traditional, emerging and prospective applications

Επισυνάπτεται το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, συνοδευόμενο από τους τίτλους και τις περιλήψεις συνολικά 63 εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.eurocaroten.eu/lemesos2019

Book of Abstracts