Επιστημονική Συνάντηση με θέμα«Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας: Επιστήμη, Πολιτική και Αγρο-τουρισμός


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου AgroLIFE (LIFE13 BIO/CY/001114) "Προώθηση και μακροπρόθεσμη διατήρηση των αγροτικών περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας στην Κύπρο" (www.agrolife.eu), σας προσκαλούμε στην επιστημονική συνάντηση με θέμα «Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας: Επιστήμη, Πολιτική και Αγρο-τουρισμός», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Μαρτίου 2017 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Λεμεσό.

Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών πάνω σε θέματα που αφορούν στις αγροτικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ), στη θέσπιση πολιτικών για τη διατήρηση των περιοχών αυτών, όπως επίσης και στη διερεύνηση της σύνδεσης των αγροτικών περιοχών ΥΦΑ με τον τομέα του αγρο-τουρισμού στην Κύπρο.

Στη συνάντηση θα παραστούν επιστήμονες και εκπρόσωποι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένη την πρόσκληση της συνάντησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 96205210 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agrolife.eu.

Επιστημονική Συνάντηση με θέμα«Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας: Επιστήμη, Πολιτική και Αγρο-τουρισμός

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου AgroLIFE (LIFE13 BIO/CY/001114) "Προώθηση και μακροπρόθεσμη διατήρηση των αγροτικών περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας στην Κύπρο" (www.agrolife.eu), σας προσκαλούμε στην επιστημονική συνάντηση με θέμα «Αγροτικές Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας: Επιστήμη, Πολιτική και Αγρο-τουρισμός», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Μαρτίου 2017 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Λεμεσό.

Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών πάνω σε θέματα που αφορούν στις αγροτικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ), στη θέσπιση πολιτικών για τη διατήρηση των περιοχών αυτών, όπως επίσης και στη διερεύνηση της σύνδεσης των αγροτικών περιοχών ΥΦΑ με τον τομέα του αγρο-τουρισμού στην Κύπρο.

Στη συνάντηση θα παραστούν επιστήμονες και εκπρόσωποι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένη την πρόσκληση της συνάντησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 96205210 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agrolife.eu.