Η σταθεροποίηση της βέλτιστης πυκνότητας σε χαμηλότερα επίπεδα είναι επιτακτική ανάγκη λόγω των κλιματικών αλλαγών - το παράδειγμα του καλαμποκιού και του σιταριού


Η σταθεροποίηση της βέλτιστης πυκνότητας σε χαμηλότερα επίπεδα είναι επιτακτική ανάγκη λόγω των κλιματικών αλλαγών - το παράδειγμα του καλαμποκιού και του σιταριού