Ερευνητικό πρόγραμμα "Αυτόνομο Υποβρύχιο ρομποτικό σύστημα οπτικής επισκόπησης για την Κυπριακή παράκτια βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών" 

Έρευνα σε υποβρύχια ρομποτική στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.


 

Από την 1η Ιουνίου 2013 έχει ξεκινήσει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το διετές ερευνητικό έργο “Αυτόνομο υποβρύχιο ρομποτικό σύστημα οπτικής επισκόπησης για την Κυπριακή παράκτια βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών” με προϋπολογισμό 155.552 ευρώ. Tο έργο αυτό αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, και συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου υπηρεσίας για την Κυπριακή παράκτια βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών που αφορά την αυτοματοποίηση των διαδικασιών οπτικής επισκόπησης του δικτύου και του συστήματος αγκύρωσης των ιχθυοκαλλιεργειών. Στο έργο αυτό ανάδοχος φορέας είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με συνεργαζόμενους φορείς τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Seawave fisheries Ltd. και Marine & Environmental Research Lab Ltd. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ανταγωνιστικότητα και στα επίπεδα παραγωγικότητας του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Θα παρέχουν την δυνατότητα συστηματικής επίβλεψης ζωτικών παραμέτρων της υποδομής των ιχθυοκαλλιεργειών ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαιρα προβλήματα έτσι ώστε να μην υπάρχει απώλεια της ικανότητας παραγωγής. Η έρευνα που θα διεξαχθεί στο έργο αυτό θα έχει ώς αποτέλεσμα μία συστηματική προσέγγιση στην επιθεώρηση αυτών των παραμέτρων με εγγυημένη πληρότητα, αποφεύγοντας σφάλματα που υπεισέρχονται λόγω του ανθρώπινου παράγοντα.


 

Συντονιστής έργου είναι ο Δρ. Σάββας Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην ερευνητίκή ομάδα συμμετέχουν ο Δρ. Δ. Σκαρλάτος, Λέκτορας ΤΕ.ΠΑ.Κ., ο Δρ. Κ. Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. και ο κ. Α. Λουκαΐδης της Marine & Environmental Research Lab. Για τις ανάγκες του έργου θα εργοδοτηθούν στην ερευνητική ομάδα του ΤΕ.ΠΑ.Κ. ένας υποψήφιος Διδάκτορας και ένας μετα-Διδακτορικός ερευνητής.


 

 

 

 

Ερευνητικό πρόγραμμα "Αυτόνομο Υποβρύχιο ρομποτικό σύστημα οπτικής επισκόπησης για την Κυπριακή παράκτια βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών"


 

Έρευνα σε υποβρύχια ρομποτική στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.


 

Από την 1η Ιουνίου 2013 έχει ξεκινήσει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το διετές ερευνητικό έργο “Αυτόνομο υποβρύχιο ρομποτικό σύστημα οπτικής επισκόπησης για την Κυπριακή παράκτια βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών” με προϋπολογισμό 155.552 ευρώ. Tο έργο αυτό αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, και συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου υπηρεσίας για την Κυπριακή παράκτια βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών που αφορά την αυτοματοποίηση των διαδικασιών οπτικής επισκόπησης του δικτύου και του συστήματος αγκύρωσης των ιχθυοκαλλιεργειών. Στο έργο αυτό ανάδοχος φορέας είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με συνεργαζόμενους φορείς τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Seawave fisheries Ltd. και Marine & Environmental Research Lab Ltd. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ανταγωνιστικότητα και στα επίπεδα παραγωγικότητας του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Θα παρέχουν την δυνατότητα συστηματικής επίβλεψης ζωτικών παραμέτρων της υποδομής των ιχθυοκαλλιεργειών ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαιρα προβλήματα έτσι ώστε να μην υπάρχει απώλεια της ικανότητας παραγωγής. Η έρευνα που θα διεξαχθεί στο έργο αυτό θα έχει ώς αποτέλεσμα μία συστηματική προσέγγιση στην επιθεώρηση αυτών των παραμέτρων με εγγυημένη πληρότητα, αποφεύγοντας σφάλματα που υπεισέρχονται λόγω του ανθρώπινου παράγοντα.


 

Συντονιστής έργου είναι ο Δρ. Σάββας Γ. Λοΐζου, Επίκουρος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην ερευνητίκή ομάδα συμμετέχουν ο Δρ. Δ. Σκαρλάτος, Λέκτορας ΤΕ.ΠΑ.Κ., ο Δρ. Κ. Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. και ο κ. Α. Λουκαΐδης της Marine & Environmental Research Lab. Για τις ανάγκες του έργου θα εργοδοτηθούν στην ερευνητική ομάδα του ΤΕ.ΠΑ.Κ. ένας υποψήφιος Διδάκτορας και ένας μετα-Διδακτορικός ερευνητής.