Επιτροπή Οικονομικών

Email

afxentis.zemenides@cut.ac.cy

Phone

Αυξέντης Ζεμενίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

panayiotis.zaphiris@cut.ac.cy

Phone

25002385

Email

p.theodossiou@cut.ac.cy

Phone

25002340

Παναγιώτης Θεοδοσίου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ιορδάνου

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

iacovos.papaiacovou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Μέλος Συμβουλίου

Email

g.genethliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2208

Γενέθλιος Γενεθλίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Υποστήριξη Επιτροπής Οικονομικών

Στις συνεδρίες συμμετέχει ο ΔΔΟ χωρίς δικαίωμα ψήφου

Υποστήριξη Επιτροπής Οικονομικών

Στις συνεδρίες συμμετέχει ο ΔΔΟ χωρίς δικαίωμα ψήφου