Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας

Email

christos.homatas@cut.ac.cy

Phone

Χρίστος Χωματάς

Μέλος Συμβουλίου

Email

c.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

25002323

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Επίκουρος Καθηγητής

Email

christiana.kouta@cut.ac.cy

Phone

25 002016

Χριστιάνα Κούτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

andreas.katsiotis@cut.ac.cy

Phone

2500 2498

Ανδρέας Κατσιώτης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Email

paul.christodoulides@cut.ac.cy

Phone

25002611

Παύλος Χριστοδουλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

emilios.antoniou@cut.ac.cy

Phone

2500 2473

Αιμίλιος Αντωνίου

Λειτουργός (Θέματα Ασφάλειας και Υγείας)

Υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής Aσφάλειας και Υγείας

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας

Στις συνεδρίες συμμετέχει ο Λειτουργός Α&Υ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής Aσφάλειας και Υγείας

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας

Στις συνεδρίες συμμετέχει ο Λειτουργός Α&Υ χωρίς δικαίωμα ψήφου.