Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας

Email

christos.homatas@cut.ac.cy

Phone

Christos Chomatas

Board Member

Email

c.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

25002323

Constantinos Christodoulou

Assistant Professor (transferred)

Email

christiana.kouta@cut.ac.cy

Phone

25 002016

Christiana Kouta

Associate Professor, Department Vice Chair

Email

andreas.katsiotis@cut.ac.cy

Phone

2500 2498

Andreas Katsiotis

Professor, Department Chair

Email

paul.christodoulides@cut.ac.cy

Phone

25002611

Paul Christodoulides

Assistant Professor

Email

am.patsalis@edu.cut.ac.cy

Phone

25002611

Andreas Patsalis

Member - Student Representative

Email

emilios.antoniou@cut.ac.cy

Phone

2500 2473

Emilios Antoniou

Officer (Safety and Health Issues)

Υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής Aσφάλειας και Υγείας

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας

Υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής Aσφάλειας και Υγείας

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας