Πανεπιστημιακή Κοινότητα

Η κοινότητα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα: η χωροθέτηση της πανεπιστημιούπολης στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού δίνει την ευκαιρία στα 3.500 μέλη της να φοιτούν, να λειτουργούν και να εργάζονται σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της πόλης. Η καθημερινή επαφή και αλληλεπίδραση φοιτητών, ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον, αποτελεί την κινητήριο δύναμη της δημιουργίας και ανάπτυξης, της πόλης καθώς και της χώρας μας.

Η δουλειά εδώ, είναι μια ευκαιρία να είσαι μέλος μιας κοινότητας που επιθυμεί να συμβάλει ουσιαστικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, να δημιουργεί νέα γνώση, να καινοτομεί και να προάγει την αριστεία.  Η σταθερή σύνδεση της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική εξέλιξη καθώς και η συνεισφορά της έρευνας στην επίλυση προβλημάτων, ενισχύει το ρόλο που το κάθε μέλος της κοινότητας έχει στη πρόοδο της κοινωνίας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ανάμεσα στα κορυφαία μικρά Πανεπιστήμια του κόσμου, παρόλα αυτά είναι αρκετά μεγάλο για να παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης, διεθνοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης στα μέλη του.  Το προσωπικό μας έχει ένα ενδιαφέρον μίγμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας που προσθέτει θετικά στην ποικιλομορφία του εργασιακού περιβάλλοντος μας.

Πανεπιστημιακή Κοινότητα

Η κοινότητα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα: η χωροθέτηση της πανεπιστημιούπολης στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού δίνει την ευκαιρία στα 3.500 μέλη της να φοιτούν, να λειτουργούν και να εργάζονται σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της πόλης. Η καθημερινή επαφή και αλληλεπίδραση φοιτητών, ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον, αποτελεί την κινητήριο δύναμη της δημιουργίας και ανάπτυξης, της πόλης καθώς και της χώρας μας.

Η δουλειά εδώ, είναι μια ευκαιρία να είσαι μέλος μιας κοινότητας που επιθυμεί να συμβάλει ουσιαστικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, να δημιουργεί νέα γνώση, να καινοτομεί και να προάγει την αριστεία.  Η σταθερή σύνδεση της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική εξέλιξη καθώς και η συνεισφορά της έρευνας στην επίλυση προβλημάτων, ενισχύει το ρόλο που το κάθε μέλος της κοινότητας έχει στη πρόοδο της κοινωνίας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ανάμεσα στα κορυφαία μικρά Πανεπιστήμια του κόσμου, παρόλα αυτά είναι αρκετά μεγάλο για να παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης, διεθνοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης στα μέλη του.  Το προσωπικό μας έχει ένα ενδιαφέρον μίγμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας που προσθέτει θετικά στην ποικιλομορφία του εργασιακού περιβάλλοντος μας.