Διακρίσεις

  • Investors In People (Bronze)
  • HR Awards 2016: Αργυρό βραβείο στην κατηγορία Excellence in Employee Work-Life Balance
  • Education Business Awards 2016: Βραβείο κατηγορίας HR-Kαλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον
  • European Business Awards 2016/17: Νational Champion στην κατηγορία “The Employer of the Year Award”
  • Πιστοποίηση για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον 2017

Διακρίσεις

  • Investors In People (Bronze)
  • HR Awards 2016: Αργυρό βραβείο στην κατηγορία Excellence in Employee Work-Life Balance
  • Education Business Awards 2016: Βραβείο κατηγορίας HR-Kαλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον
  • European Business Awards 2016/17: Νational Champion στην κατηγορία “The Employer of the Year Award”
  • Πιστοποίηση για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον 2017