Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική προσφορά και η ουσιαστική συμβολή του Οργανισμού στην κοινωνία αποτελεί μια κύρια επιδίωξη του Πανεπιστημίου.  Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται δράσεις με θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καλλιεργώντας κουλτούρα κοινωνικής συνείδησης.  Οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς εμπίπτουν σε πέντε άξονες: περιβάλλον, κοινωνία, αθλητισμός, υγεία και εκπαίδευση.

Στον τομέα της υγείας έχει καθιερωθεί εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές ετησίως και δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στα πλαίσια δραστηριοτήτων υγείας και ευεξίας.

Οι ετήσιες αθλητικές διοργανώσεις περιλαμβάνουν τον εταιρικό φιλανθρωπικό αγώνα σκυταλοδρομίας RUN4All, μια αθλητική δραστηριότητα που στηρίζει με τα χρηματικά βραβεία των νικητών φιλανθρωπικά ιδρύματα της επιλογής τους.

Το Πανεπιστήμιο στηρίζει ποικιλοτρόπως κοινωνικούς φορείς όπως κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα.  Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όπως πρόσφυγες, άνεργοι νέοι, άποροι συμπολίτες ή άποροι και άριστοι φοιτητές μέσω της παραχώρησης οικονομικής βοήθειας με τη μορφή υποτροφιών. 

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συμμετέχουν ενεργά και εθελοντικά στην υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς μέσω της ομάδας εταιρικής ευθύνης που έχει δημιουργηθεί από μέλη του προσωπικού.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική προσφορά και η ουσιαστική συμβολή του Οργανισμού στην κοινωνία αποτελεί μια κύρια επιδίωξη του Πανεπιστημίου.  Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται δράσεις με θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καλλιεργώντας κουλτούρα κοινωνικής συνείδησης.  Οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς εμπίπτουν σε πέντε άξονες: περιβάλλον, κοινωνία, αθλητισμός, υγεία και εκπαίδευση.

Στον τομέα της υγείας έχει καθιερωθεί εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές ετησίως και δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στα πλαίσια δραστηριοτήτων υγείας και ευεξίας.

Οι ετήσιες αθλητικές διοργανώσεις περιλαμβάνουν τον εταιρικό φιλανθρωπικό αγώνα σκυταλοδρομίας RUN4All, μια αθλητική δραστηριότητα που στηρίζει με τα χρηματικά βραβεία των νικητών φιλανθρωπικά ιδρύματα της επιλογής τους.

Το Πανεπιστήμιο στηρίζει ποικιλοτρόπως κοινωνικούς φορείς όπως κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα.  Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες όπως πρόσφυγες, άνεργοι νέοι, άποροι συμπολίτες ή άποροι και άριστοι φοιτητές μέσω της παραχώρησης οικονομικής βοήθειας με τη μορφή υποτροφιών. 

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συμμετέχουν ενεργά και εθελοντικά στην υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς μέσω της ομάδας εταιρικής ευθύνης που έχει δημιουργηθεί από μέλη του προσωπικού.