Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Ειδική/ός Επιστήμονας

Μία (1) Θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα "Διοίκηση"