Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Ειδική/ός Επιστήμονας

Ειδική/ός Επιστήμονας

Δύο (2) θέσεις στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ναυτιλιακά»

Ειδικός Επιστήμονας