Ευκαιρίες Εργοδότησης (Διοικητικό Προσωπικό)

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά Διοικητικά Θέματα)

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Προσέλκυσης Φοιτητών)

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Νομικά Θέματα)

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης)