Ήξερες ότι το ΤΕΠΑΚ είναι GenderSMART;

 

Ήξερες οτι το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα GenderSMART και δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Ισότητας των φύλων (Gender Equality Plan) για το Πανεπιστήμιο;

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και άλλες διοικητικές υπηρεσίες διασφαλίζουν την ισότητα στο χώρο εργασίας μέσω ανάπτυξης μέτρων, που στοχεύουν στην ισότιμη υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Μάθε περισσότερα εδώ: GenderSMART

Ήξερες ότι το ΤΕΠΑΚ είναι GenderSMART;

 

Ήξερες οτι το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα GenderSMART και δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Ισότητας των φύλων (Gender Equality Plan) για το Πανεπιστήμιο;

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και άλλες διοικητικές υπηρεσίες διασφαλίζουν την ισότητα στο χώρο εργασίας μέσω ανάπτυξης μέτρων, που στοχεύουν στην ισότιμη υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Μάθε περισσότερα εδώ: GenderSMART