Τρέχουσες Προσφορές

Αριθμός Διαγωνισμού Περιγραφή Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΥΣΠΤ(7)/031/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΣΠΤ(7)/031/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 29/11/2019 12:30
ΜΗΜΕΜΥ(3)/033/2019 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού: αναλυτής καυσαερίων και ανιχνευτής σωματιδίων 29/11/2019 12:30
ΥΣΠΤ(2)/017/2019 Διαγωνισμός αρ. ΥΣΠΤ(2)/017/2019 για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Προϊόντων Συμβατών με τα Λειτουργικά Συστήματα Mac OS X και iOS της Apple 29/11/2019 12:30
ΥΣΠΤ(6)/029/2019 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 22/11/2069 12:30
ΥΔΠ(8)/015/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΔΠ(8)/015/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 25/11/2019 12:30
011-2019 Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Σχεδιαστή στην Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (ΥΔΠ) του Πανεπιστημίου 26/03/2069 13:08