Εργαστήρια Γλυπτικής Τμήματος Καλών Τεχνών

Το Τμήμα Καλών Τεχνών θα στεγαστεί σε ένα συγκρότημα κτηρίων επί της οδού Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Το πρώτο κτήριο που είναι υπό κατασκευή, θα στεγάσει εργαστήρια γλυπτικής, σχεδίου, χαρακτικής, πολυλειτουργική αίθουσα διδασκαλίας και άλλους βοηθητικούς χώρους εργασίας.

Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Απριλίου 2018.

Ευθύνη για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου έχει ομάδα Αρχιτέκτονα και Μηχανικών της ΥΔΠ σε συνεργασία με ιδιώτες Μελετητές.

Εργαστήρια Γλυπτικής Τμήματος Καλών Τεχνών

Το Τμήμα Καλών Τεχνών θα στεγαστεί σε ένα συγκρότημα κτηρίων επί της οδού Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Το πρώτο κτήριο που είναι υπό κατασκευή, θα στεγάσει εργαστήρια γλυπτικής, σχεδίου, χαρακτικής, πολυλειτουργική αίθουσα διδασκαλίας και άλλους βοηθητικούς χώρους εργασίας.

Οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Απριλίου 2018.

Ευθύνη για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου έχει ομάδα Αρχιτέκτονα και Μηχανικών της ΥΔΠ σε συνεργασία με ιδιώτες Μελετητές.