Περιβαλλοντική Πολιτική

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει βασικό στόχο την ανάπτυξη του σε Πράσινο Πανεπιστήμιο. Μέσω του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής γίνεται εφαρμογή της εγκεκριμένης Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε κάθε λειτουργία του όπως επίσης και ανάπτυξή της στη γενικότερη κουλτούρα του.

http://green.cut.ac.cy/

Περιβαλλοντική Πολιτική

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει βασικό στόχο την ανάπτυξη του σε Πράσινο Πανεπιστήμιο. Μέσω του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής γίνεται εφαρμογή της εγκεκριμένης Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε κάθε λειτουργία του όπως επίσης και ανάπτυξή της στη γενικότερη κουλτούρα του.

http://green.cut.ac.cy/