Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Η ΥΔΠ παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες με στόχο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου. Η καταγραφή και διαχείριση διαφόρων καθημερινών προβλημάτων που παρουσιάζονται γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης EMS servicedesk.


 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Η ΥΔΠ παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες με στόχο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου. Η καταγραφή και διαχείριση διαφόρων καθημερινών προβλημάτων που παρουσιάζονται γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης EMS servicedesk.