Κτήριο "Κλινικής Αποκατάστασης

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης χωροθετήθηκε στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου της Λεμεσού και στεγάζει τα εργαστήρια διάγνωσης και αποκατάστασης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.

Ο σχεδιασμός και επίβλεψη του έργου έγινε από ομάδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών της ΥΔΠ. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έγινε παραλαβή του έργου στις 21 Νοεμβρίου 2017 Στις 17 Δεκεμβρίου 2017 έγιναν τα εγκαίνια του κτηρίου τα οποία τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόκειται για σημαντικό έργο γιατί αφενός είναι το πρώτο έργο στον Β’ Πόλο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και αφετέρου αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη Κλινική Αποκατάστασης στην Κύπρο και στην Ελλάδα, η οποία θα προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Η κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για διάφορους τύπους διαγνώσεων και θεραπείας, τεχνολογία αιχμής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας και εκτεταμένα προγράμματα με πρώιμη παρέμβαση. Όλες οι αίθουσες θεραπείας, διαθέτουν χώρους παρακολούθησης με ειδικά τζάμια (one-way mirror spy glass) καθώς και κάμερες και άλλα οπτικοακουστικά μέσα για καταγραφή και μελέτη των θεραπειών.

Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η Κλινική Αποκατάστασης θα αποτελέσει κέντρο κοινωνικής προσφοράς και μοναδικό δημόσιο φορέα για ολοκληρωμένη κατάρτιση στην επικοινωνιακή αποκατάσταση, με  αναγνωρισμένο Πτυχίο στον Τομέα της Λογοθεραπείας /Λογοπαθολογίας.

Κτήριο "Κλινικής Αποκατάστασης

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης χωροθετήθηκε στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου της Λεμεσού και στεγάζει τα εργαστήρια διάγνωσης και αποκατάστασης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.

Ο σχεδιασμός και επίβλεψη του έργου έγινε από ομάδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών της ΥΔΠ. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έγινε παραλαβή του έργου στις 21 Νοεμβρίου 2017 Στις 17 Δεκεμβρίου 2017 έγιναν τα εγκαίνια του κτηρίου τα οποία τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόκειται για σημαντικό έργο γιατί αφενός είναι το πρώτο έργο στον Β’ Πόλο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και αφετέρου αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη Κλινική Αποκατάστασης στην Κύπρο και στην Ελλάδα, η οποία θα προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Η κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για διάφορους τύπους διαγνώσεων και θεραπείας, τεχνολογία αιχμής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας και εκτεταμένα προγράμματα με πρώιμη παρέμβαση. Όλες οι αίθουσες θεραπείας, διαθέτουν χώρους παρακολούθησης με ειδικά τζάμια (one-way mirror spy glass) καθώς και κάμερες και άλλα οπτικοακουστικά μέσα για καταγραφή και μελέτη των θεραπειών.

Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η Κλινική Αποκατάστασης θα αποτελέσει κέντρο κοινωνικής προσφοράς και μοναδικό δημόσιο φορέα για ολοκληρωμένη κατάρτιση στην επικοινωνιακή αποκατάσταση, με  αναγνωρισμένο Πτυχίο στον Τομέα της Λογοθεραπείας /Λογοπαθολογίας.