Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας παρέχει πληροφόρηση και εκπαίδευση για μια επιτυχημένη προσωπική συνέντευξη, για τους τρόπους σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, τη συγγραφή επιστολών αλληλογραφίας (π.χ. σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, σύντομο υπόμνημα στόχων για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, κ.ά.), και για οτιδήποτε συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παρουσία των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.    

Σε συνεργασία με διάφορους φορείς ή και επαγγελματίες διοργανώνονται τακτκά σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσιμων και αναγκαίων για όλους τους φοιτητές, που περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
 • Διαχείριση Σταδιοδρομίας
 • Συνέντευξη Πρόσληψης
 • Αυτογνωσία
 • Τεχνικές Δικτύωσης
 • Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Προφίλ επαγγελμάτων

Στους συνδέσμου δίπλα θα βρείτε χρήσιμο πληροφοριακό υλικό στα εξής θέματα:

 • Τι περιέχει και πως συντάσσεται ένα βιογραφικό σημείωμα
 • Τη σημασία της συνοδευτικής επιστολής ως μέρος του βιογραφικού σημειώματος
 • Από ποιους και πως θα ζητήσετε συστατικές
 • Χρήσιμες συμβουλές για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας παρέχει πληροφόρηση και εκπαίδευση για μια επιτυχημένη προσωπική συνέντευξη, για τους τρόπους σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, τη συγγραφή επιστολών αλληλογραφίας (π.χ. σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, σύντομο υπόμνημα στόχων για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, κ.ά.), και για οτιδήποτε συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παρουσία των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.    

Σε συνεργασία με διάφορους φορείς ή και επαγγελματίες διοργανώνονται τακτκά σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσιμων και αναγκαίων για όλους τους φοιτητές, που περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
 • Διαχείριση Σταδιοδρομίας
 • Συνέντευξη Πρόσληψης
 • Αυτογνωσία
 • Τεχνικές Δικτύωσης
 • Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Προφίλ επαγγελμάτων

Στους συνδέσμου δίπλα θα βρείτε χρήσιμο πληροφοριακό υλικό στα εξής θέματα:

 • Τι περιέχει και πως συντάσσεται ένα βιογραφικό σημείωμα
 • Τη σημασία της συνοδευτικής επιστολής ως μέρος του βιογραφικού σημειώματος
 • Από ποιους και πως θα ζητήσετε συστατικές
 • Χρήσιμες συμβουλές για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού