Κενές θέσεις εργασίας

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πληροφορεί κατά καιρούς τους απόφοιτους και τους φοιτητές για διαθέσιμες θέσεις εργασίας για τις οποίες ενημέρωσαν το Πανεπιστήμιο οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες. Το Πανεπιστήμιο ενημερώνει τους απόφοιτους και τους φοιτητές χωρίς να εμπλέκεται στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας, ούτε σε διαδικασίες πρόσληψης. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αιτήσεις ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία πρέπει να γίνεται απευθείας με τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται. 

Για τα ειδικά αναπτυξιακά σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες στο https://www.facebook.com/cutcareers/

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πληροφορεί κατά καιρούς τους απόφοιτους και τους φοιτητές για διαθέσιμες θέσεις εργασίας για τις οποίες ενημέρωσαν το Πανεπιστήμιο οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες. Το Πανεπιστήμιο ενημερώνει τους απόφοιτους και τους φοιτητές χωρίς να εμπλέκεται στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας, ούτε σε διαδικασίες πρόσληψης. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αιτήσεις ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία πρέπει να γίνεται απευθείας με τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται. 

Για τα ειδικά αναπτυξιακά σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες στο https://www.facebook.com/cutcareers/