Συστατικές επιστολές

Πότε χρειάζονται οι Συστατικές Επιστολές

Οι αιτήσεις για θέση εργασίας, για μεταπτυχιακές σπουδές, για υποψηφιότητα σε υποτροφία, συνήθως συνοδεύονται από συστατικές επιστολές.

Από ποιους και πως θα ζητήσετε Συστατικές Επιστολές

Ζητήσετε συστατικές επιστολές από ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλά, έχετε συνεργαστεί σε ακαδημαϊκό ή σε επαγγελματικό επίπεδο και έχουν θετική διάθεση απέναντι σας. Μπορείτε να ζητήσετε επιστολές από:

 • Καθηγητή/καθηγητές του πανεπιστημίου σας με πρώτη προτίμηση τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής σας εργασίας.
 • Προϊστάμενο εργασίας (μόνιμη εργασία ή πρακτική άσκηση).
 • Συνεργάτες με τους οποίους έχετε ολοκληρώσει κάποιο σημαντικό έργο.
 • Οργανισμό/Ίδρυμα από το οποίο έχετε βραβευθεί ή έχετε πάρει υποτροφία.

Διευκρινήσεις

 • Επιλέξετε ανθρώπους από διαφορετικούς εργασιακούς χώρους που σας γνωρίζουν και μπορούν να αναφερθούν στα διαφορετικά προσόντα, ικανότητες και δραστηριότητές σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο συγγραφέας της συστατικής επιστολής γνωρίζει την περίσταση για την οποία χρειάζεστε την επιστολή (εργασία, μεταπτυχιακά, υποτροφία κ.λπ.) και για το αν πρόκειται για εμπιστευτική επιστολή.
 • Φροντίστε να δώσετε στον συγγραφέα το βιογραφικό σας σημείωμα αν νομίζετε ότι οι πληροφορίες που έχει για τις επιδόσεις σας δεν είναι αρκετές ή ενημερώστε τον σχετικά με τις δραστηριότητες που θα θέλατε να τονίσει στην επιστολή.

Συστατικές επιστολές

Πότε χρειάζονται οι Συστατικές Επιστολές

Οι αιτήσεις για θέση εργασίας, για μεταπτυχιακές σπουδές, για υποψηφιότητα σε υποτροφία, συνήθως συνοδεύονται από συστατικές επιστολές.

Από ποιους και πως θα ζητήσετε Συστατικές Επιστολές

Ζητήσετε συστατικές επιστολές από ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλά, έχετε συνεργαστεί σε ακαδημαϊκό ή σε επαγγελματικό επίπεδο και έχουν θετική διάθεση απέναντι σας. Μπορείτε να ζητήσετε επιστολές από:

 • Καθηγητή/καθηγητές του πανεπιστημίου σας με πρώτη προτίμηση τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής σας εργασίας.
 • Προϊστάμενο εργασίας (μόνιμη εργασία ή πρακτική άσκηση).
 • Συνεργάτες με τους οποίους έχετε ολοκληρώσει κάποιο σημαντικό έργο.
 • Οργανισμό/Ίδρυμα από το οποίο έχετε βραβευθεί ή έχετε πάρει υποτροφία.

Διευκρινήσεις

 • Επιλέξετε ανθρώπους από διαφορετικούς εργασιακούς χώρους που σας γνωρίζουν και μπορούν να αναφερθούν στα διαφορετικά προσόντα, ικανότητες και δραστηριότητές σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο συγγραφέας της συστατικής επιστολής γνωρίζει την περίσταση για την οποία χρειάζεστε την επιστολή (εργασία, μεταπτυχιακά, υποτροφία κ.λπ.) και για το αν πρόκειται για εμπιστευτική επιστολή.
 • Φροντίστε να δώσετε στον συγγραφέα το βιογραφικό σας σημείωμα αν νομίζετε ότι οι πληροφορίες που έχει για τις επιδόσεις σας δεν είναι αρκετές ή ενημερώστε τον σχετικά με τις δραστηριότητες που θα θέλατε να τονίσει στην επιστολή.