Συνοδευτική επιστολή

Τι είναι η Συνοδευτική Επιστολή;

Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα είναι αναγκαίο να αποστέλλεται και μια «Συνοδευτική Επιστολή». Με την επιστολή αυτή επιτυγχάνεται η παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων με ένα συνοπτικό τρόπο. Δηλαδή περιγράφει τι έχουμε να προσφέρουμε και τι μας ενδιαφέρει να αποκομίσουμε από την εργασία αυτή. Στόχος της είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η μελέτη του βιογραφικού σημειώματος και η πρόσκληση του υποψηφίου σε συνέντευξη.

Χρήσιμες Συμβουλές για τη σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής

 • Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να είναι σύντομη, περιεκτική και να μην υπερβαίνει τη μία σελίδα.
 • Γράψτε την επιστολή στην ίδια γλώσσα με αυτή που έχετε συντάξει το βιογραφικό σημείωμα που τη συνοδεύει.
 • Ελέγξτε προσεκτικά την επιστολή για ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.
 • Απευθυνθείτε μέσω της επιστολής στους αρμόδιους της διαδικασίας επιλογής. Εδώ θα πρέπει να αναφέρετε για ποια θέση ενδιαφέρεστε, όπως επίσης και από πού πληροφορηθήκατε για τη θέση (αγγελία στον τύπο, διαδίκτυο, από γνωστό, κλπ).
 • Περιγράψτε συνοπτικά τα προσόντα σας και προετοιμάστε τον αναγνώστη της γι΄ αυτά που θα διαβάσει στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία και η θέση που προσφέρει, εξηγώντας ότι σας παρέχεται η ευκαιρία να αξιοποιήσετε και να αναπτύξετε τα προσόντα σας. Θα πρέπει να τονίστε τους λόγους που θεωρείτε τον εαυτό σας κατάλληλο για τη θέση.
 • Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για μια συνέντευξη επιλογής αναφέροντας ότι είστε διαθέσιμος αν σας ζητηθεί. Σημειώστε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας και μην ξεχάσετε να υπογράψετε την επιστολή σας
 • Γράψτε τη συνοδευτική επιστολή με ευγενικό τρόπο, αλλά αποφύγετε τις υπερβολές.
 • Φροντίστε να φαίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ότι η συγκεκριμένη επιστολή γράφτηκε ειδικά για την εν λόγω προκήρυξη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Συνοδευτική επιστολή

Τι είναι η Συνοδευτική Επιστολή;

Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα είναι αναγκαίο να αποστέλλεται και μια «Συνοδευτική Επιστολή». Με την επιστολή αυτή επιτυγχάνεται η παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων με ένα συνοπτικό τρόπο. Δηλαδή περιγράφει τι έχουμε να προσφέρουμε και τι μας ενδιαφέρει να αποκομίσουμε από την εργασία αυτή. Στόχος της είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η μελέτη του βιογραφικού σημειώματος και η πρόσκληση του υποψηφίου σε συνέντευξη.

Χρήσιμες Συμβουλές για τη σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής

 • Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να είναι σύντομη, περιεκτική και να μην υπερβαίνει τη μία σελίδα.
 • Γράψτε την επιστολή στην ίδια γλώσσα με αυτή που έχετε συντάξει το βιογραφικό σημείωμα που τη συνοδεύει.
 • Ελέγξτε προσεκτικά την επιστολή για ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.
 • Απευθυνθείτε μέσω της επιστολής στους αρμόδιους της διαδικασίας επιλογής. Εδώ θα πρέπει να αναφέρετε για ποια θέση ενδιαφέρεστε, όπως επίσης και από πού πληροφορηθήκατε για τη θέση (αγγελία στον τύπο, διαδίκτυο, από γνωστό, κλπ).
 • Περιγράψτε συνοπτικά τα προσόντα σας και προετοιμάστε τον αναγνώστη της γι΄ αυτά που θα διαβάσει στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία και η θέση που προσφέρει, εξηγώντας ότι σας παρέχεται η ευκαιρία να αξιοποιήσετε και να αναπτύξετε τα προσόντα σας. Θα πρέπει να τονίστε τους λόγους που θεωρείτε τον εαυτό σας κατάλληλο για τη θέση.
 • Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για μια συνέντευξη επιλογής αναφέροντας ότι είστε διαθέσιμος αν σας ζητηθεί. Σημειώστε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας και μην ξεχάσετε να υπογράψετε την επιστολή σας
 • Γράψτε τη συνοδευτική επιστολή με ευγενικό τρόπο, αλλά αποφύγετε τις υπερβολές.
 • Φροντίστε να φαίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ότι η συγκεκριμένη επιστολή γράφτηκε ειδικά για την εν λόγω προκήρυξη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ