Συμβουλευτική - Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι κοντά και στηρίζει στους φοιτητές που μπορεί να χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια σε κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία μπορεί να κάνει την πανεπιστημιακή ζωή ή την ακαδημαϊκή επιτυχία δύσκολη.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης προσκαλεί όλους τους φοιτητές για συζήτηση και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και  έμπειρων  επιστημόνων.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις.

 

Συμβουλευτική - Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι κοντά και στηρίζει στους φοιτητές που μπορεί να χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια σε κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία μπορεί να κάνει την πανεπιστημιακή ζωή ή την ακαδημαϊκή επιτυχία δύσκολη.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης προσκαλεί όλους τους φοιτητές για συζήτηση και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και  έμπειρων  επιστημόνων.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις.

 

Γεωργία Φράγκου+35725002411

georgia.frangou@cut.ac.cy

Άννα Κωνσταντίνου2500 2534

anna.constantinou@cut.ac.cy