Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023


Νέα-Ανακοινώσεις Featured Slideshow Φοιτητικά Νέα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2023, στα θεματικά πεδία που είναι δημοσιευμένα (πατήστε εδώ).

 

Γενικές Πληροφορίες:

Τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούνται από 240 π.μ. όπου τουλάχιστον 60 π.μ. αφορούν το διδακτικό μέρος του προγράμματος και τουλάχιστον 120 π.μ. το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Ο υπόλοιπος φόρτος εργασίας αφορά την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης και τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής. Οι απαιτήσεις για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου και άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τις διδακτορικές σπουδές υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-prereq/

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ ξεκινώντας από τον σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/applying/ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 (2 μ.μ.)

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους.
 6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
 7. Ένα έγγραφοo (Word Document) με τίτλο «Όνομα Επίθετο-Προτιμήσεις» (π.χ. Άντρια Γεωργίου-Προτιμήσεις) στο οποίο να καταγράφει την/τις θέση/εις που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει. Δείγμα υπάρχει εδώ (Στην ηλεκτρονική φόρμα δηλώνεται μόνο το τμήμα/τμήματα στα οποία ενδιαφέρεται να διεκδικήσει θέση ο υποψήφιος και με το έγγραφο αυτό δηλώνεται περαιτέρω για ποια θέση/θέσεις υπάρχει ενδιαφέρον)

Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις. Τα στοιχεία των ατόμων αυτών καταχωρούνται μέσα από το σύνδεσμο «Προσωπικά Δεδομένα => Σχετιζόμενα Πρόσωπα => Σύσταση από» που υπάρχει στο Φοιτητικό Portal (από το οποίο γίνεται και η αίτηση).

Κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες.

Δίδακτρα:

Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον πιο κάτω σύνδεσμο:  https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/tuition-and-fees/

Υποτροφίες:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη βάση κοινωνικό - οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, το οποίο ισχύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.cut.ac.cy/students/student-welfare-and-support/, ή στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης (τηλ. 25002541).

Περισσότερες Πληροφορίες:

Για πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy , τηλ. 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Πρόσφατα άρθρα

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/23

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/23

Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (& 2ο Πτυχίο) - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/23

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2023, στα θεματικά πεδία που είναι δημοσιευμένα (πατήστε εδώ).

 

Γενικές Πληροφορίες:

Τα διδακτορικά προγράμματα αποτελούνται από 240 π.μ. όπου τουλάχιστον 60 π.μ. αφορούν το διδακτικό μέρος του προγράμματος και τουλάχιστον 120 π.μ. το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Ο υπόλοιπος φόρτος εργασίας αφορά την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης και τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής. Οι απαιτήσεις για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου και άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τις διδακτορικές σπουδές υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-prereq/

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ ξεκινώντας από τον σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/applying/ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 (2 μ.μ.)

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους.
 6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
 7. Ένα έγγραφοo (Word Document) με τίτλο «Όνομα Επίθετο-Προτιμήσεις» (π.χ. Άντρια Γεωργίου-Προτιμήσεις) στο οποίο να καταγράφει την/τις θέση/εις που ενδιαφέρεται να διεκδικήσει. Δείγμα υπάρχει εδώ (Στην ηλεκτρονική φόρμα δηλώνεται μόνο το τμήμα/τμήματα στα οποία ενδιαφέρεται να διεκδικήσει θέση ο υποψήφιος και με το έγγραφο αυτό δηλώνεται περαιτέρω για ποια θέση/θέσεις υπάρχει ενδιαφέρον)

Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις. Τα στοιχεία των ατόμων αυτών καταχωρούνται μέσα από το σύνδεσμο «Προσωπικά Δεδομένα => Σχετιζόμενα Πρόσωπα => Σύσταση από» που υπάρχει στο Φοιτητικό Portal (από το οποίο γίνεται και η αίτηση).

Κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες.

Δίδακτρα:

Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον πιο κάτω σύνδεσμο:  https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/tuition-and-fees/

Υποτροφίες:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη βάση κοινωνικό - οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, το οποίο ισχύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.cut.ac.cy/students/student-welfare-and-support/, ή στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης (τηλ. 25002541).

Περισσότερες Πληροφορίες:

Για πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy , τηλ. 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).