Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-23


Νέα-Ανακοινώσεις Φοιτητικά Νέα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές/τριες Περιστασιακής Φοίτησης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-23 και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών/τριων.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-2023 αρχίζουν στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και θα ολοκληρωθούν στις 9 Δεκεμβρίου 2022. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 13 μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2022.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές/τριες αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/applying/ μέχρι και την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022, 2 μ.μ..

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-2023 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως ελέγχουν τον πιο κάτω πίνακα για τυχόν αλλαγές/προσθήκες)

Κωδικός  Περιγραφή Μαθήματος ECTS
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
ABF_252 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 5
ABF_332 Μελισσοκομία και Τεχνολογία Μέλιτος 5
ABF  317 Εντομολογία-Ακαρεολογία 6
ABF_509 Πειραμ. Σχεδ. και Βιοστατιστική 7
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
CEN_326 Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4
CEN_303 Οικονομικά για Μηχανικούς και Οργάνωση Παραγωγής 5
CEN_321 Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων 4
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
CFS_203 Εμπόριο Ι 6
CFS_342 Προχωρημένο Εμπορικό Δίκαιο 6
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
HTM_312 Οινολογία και Ποτά 6
HTM_322 Διαχείριση Εκδηλώσεων 6
HTM_334 Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη 6
HTM_350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
HTM_361 Συμπεριφορά του Καταναλωτή 6
HTM_433 Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς 6
HTM_436 Κοινωνιολογία Τουρισμού 6
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής  
CIV_224 Υδραυλική 5
CIV_311 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα 4
CIV_324 Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων 5
CIV_441 Οδοποιία ΙΙ 5
CIV_442 Υδρολογία 5
CIV_451 Οικοδομική Ι 5
CIV_452 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών 5
GEO_232 Τηλεπισκόπηση Ι 5
GEO_332 Τηλεπισκόπηση ΙΙ 4
GEO_333 Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου 4
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών*
Τμήμα Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας
MPH_601 Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 8
MPH_602 Εισαγωγή στην Βιοστατιστική 8
MPH_603 ​Πληροφορική για την Υγεία 6
MPH_604 ​Δεοντολογία της Έρευνας στη Δημόσια Υγεια 4
MPH_612 ​Λοιμώδη Nοσήματα και Aντιμικροβιακή Aντ 4
Τμήμα Καλών Τεχνών
FAR_333 Νέα Μέσα και Ήχος 4
FAR_350 Αισθητική των Νέων Μέσων 1 4
FAR_410 Εργ. Πρακ.και Θεωρία 16: δισδ. δημιουργί 18
FAR_420 Εργ. Πρακ. και Θεωρία 16: τρις  δημιουργ 18
FAR_440 Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 7: Ειδικά 4
Τμήμα Νοσηλευτικης
NUR_452 Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 7
NUR_503 Ενδυνάμωση & Επικοιν. στη Φρ.Υγείας 4
 

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι/ες να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/2023, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ») ή με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698-00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

 

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται: «ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗ» και ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, το ονοματεπώνυμο και  ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

 

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Πρόσφατα άρθρα

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ενεργοποίηση της πρόνοιας για Φοιτητές/τριες Περιστασιακής Φοίτησης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-23 και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή και παρακολούθηση από το ευρύ κοινό σημαντικού αριθμού μαθημάτων.

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται άτομα που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τυπικών φοιτητών/τριων.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης χαρακτηρίζεται με Επιτυχία (ΕΠΙ) ή Αποτυχία (ΑΠΟ) ενώ στο τέλος του εξαμήνου χορηγείται Αναλυτική Βαθμολογία στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

Τα μαθήματα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-2023 αρχίζουν στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και θα ολοκληρωθούν στις 9 Δεκεμβρίου 2022. Η περίοδος των τελικών εξετάσεων έχει προγραμματιστεί  για την περίοδο από τις 13 μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2022.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα που καταβάλλουν και οι φοιτητές/τριες αντιστοιχίας, δηλαδή €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων). Για ένα μάθημα π.χ. 5 ECTS τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε €400. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός της πρώτης βδομάδας διεξαγωγής των μαθημάτων. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, στο πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/occasional-education/applying/ μέχρι και την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022, 2 μ.μ..

Οι αιτήσεις θα προωθηθούν άμεσα στα Τμήματα τα οποία και θα αποφασίσουν. Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν  για την έκβαση του αποτελέσματος με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Τα προσφερόμενα μαθήματα Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-2023 παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως ελέγχουν τον πιο κάτω πίνακα για τυχόν αλλαγές/προσθήκες)

Κωδικός  Περιγραφή Μαθήματος ECTS
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
ABF_252 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 5
ABF_332 Μελισσοκομία και Τεχνολογία Μέλιτος 5
ABF  317 Εντομολογία-Ακαρεολογία 6
ABF_509 Πειραμ. Σχεδ. και Βιοστατιστική 7
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
CEN_326 Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4
CEN_303 Οικονομικά για Μηχανικούς και Οργάνωση Παραγωγής 5
CEN_321 Συστήματα Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων 4
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
CFS_203 Εμπόριο Ι 6
CFS_342 Προχωρημένο Εμπορικό Δίκαιο 6
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
HTM_312 Οινολογία και Ποτά 6
HTM_322 Διαχείριση Εκδηλώσεων 6
HTM_334 Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη 6
HTM_350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
HTM_361 Συμπεριφορά του Καταναλωτή 6
HTM_433 Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς 6
HTM_436 Κοινωνιολογία Τουρισμού 6
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής  
CIV_224 Υδραυλική 5
CIV_311 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα 4
CIV_324 Αποχετεύσεις και Διαχείριση Λυμάτων 5
CIV_441 Οδοποιία ΙΙ 5
CIV_442 Υδρολογία 5
CIV_451 Οικοδομική Ι 5
CIV_452 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών 5
GEO_232 Τηλεπισκόπηση Ι 5
GEO_332 Τηλεπισκόπηση ΙΙ 4
GEO_333 Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου 4
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών*
Τμήμα Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας
MPH_601 Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 8
MPH_602 Εισαγωγή στην Βιοστατιστική 8
MPH_603 ​Πληροφορική για την Υγεία 6
MPH_604 ​Δεοντολογία της Έρευνας στη Δημόσια Υγεια 4
MPH_612 ​Λοιμώδη Nοσήματα και Aντιμικροβιακή Aντ 4
Τμήμα Καλών Τεχνών
FAR_333 Νέα Μέσα και Ήχος 4
FAR_350 Αισθητική των Νέων Μέσων 1 4
FAR_410 Εργ. Πρακ.και Θεωρία 16: δισδ. δημιουργί 18
FAR_420 Εργ. Πρακ. και Θεωρία 16: τρις  δημιουργ 18
FAR_440 Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 7: Ειδικά 4
Τμήμα Νοσηλευτικης
NUR_452 Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 7
NUR_503 Ενδυνάμωση & Επικοιν. στη Φρ.Υγείας 4
 

*Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οποιοδήποτε μάθημα από το Πρόγραμμα Σπουδών μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής και του Συμβουλίου του Τμήματος.

** Μαθήματα με κωδικό 500 και άνω είναι μεταπτυχιακού επιπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος ενώ οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι/ες να τις εξασφαλίσουν μέσω email στο studies@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/2023, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για περιστασιακή φοίτηση μπορούν να πληρωθούν είτε μέσω JCC χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062 (Κατηγορία «ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ/ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ») ή με κατάθεση στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698-00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

 

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος θα αναγράφεται: «ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗ» και ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, το ονοματεπώνυμο και  ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.

 

Παρακαλείστε όπως η απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων για περιστασιακή φοίτηση αποστέλλεται στο kep@cut.ac.cy ΚΑΙ στο accounts.edu@cut.ac.cy

Για οποιανδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).