Ανακοίνωση κατανομής υπεράριθμων θέσεων σε ειδικές κατηγορίες, 2020-21


Στέγαση Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Επιτυχόντες (παίρνουν θέση) / Όλες οι αιτήσεις

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 47 υπεράριθμων θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία 20-23 Ιουλίου 2020, υποβλήθηκαν 392 αιτήσεις προτίμησης για όλα τα προγράμματα πτυχίου.

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 169 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 90 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 79 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 177 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 87 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 90 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 46 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 41 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 5 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατηγορία Β) χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία 73 υποψηφίων και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 14 υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2020 (ή/και του 2019), πληρούσαν τα πλαίσια πρόσβασης στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχαν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου σε κάθε Τμήμα και πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (Α ή Β ή Γ). 

Υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση σε ίδια ή καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες ώστε να επωφεληθούν άλλοι υποψήφιοι στις Ειδικές Κατηγορίες.

Οι θέσεις που κατανέμονται ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

   A   Β   Γ 
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝ. 0 0 0
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ 0 1 0
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ 0 0 0
Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 1 2 1
Πτυχίο Χημικής Μηχανικής 0 0 1
Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας 2 2 1
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 2 2 1
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 0 2 0
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 2 1
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 0 0 0
Πτυχίο Διοίκ. Ξενοδοχείων & Τουρισμού 2 2 1
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 0 1 0
Πτυχίο Πολυμ.&Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ 1 1 0
Πτυχίο Πολυμ.&Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1 0
Πτυχίο Διοίκηση 1 2 1
Πτυχίο Νοσηλευτικής 3 3 1
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 1 2 1
Πτυχίο Καλών Τεχνών 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 15 23 9

Αποτελέσματα

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο studies@cut.ac.cy

Όσοι/ες εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κατηγοριών και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2020, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την περίοδο εγγραφής μαθημάτων (αρχές Σεπτεμβρίου) με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο. Η αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις  7 Αυγούστου 2020.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές/τριες με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ). Επιρόσθετα, έχει συμφωνηθεί όπως  διατεθούν για φοιτητές του Πανεπιστημίου διακόσια (180) στούντιο στη νέα μεγάλη φοιτητική εστία που ανεγείρεται με πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (ΙΑΚ) στη Λεμεσό. Για περισσότερες πληροφορίες για τη φοιτητική εστία Apollonia της ΙΑΚ πατήστε εδώ. 

Οι αιτήσεις διαμονής για όλες τις Φοιτητικές Εστίες (τόσο του Πανεπιστημίου όσο και της ΙΑΚ) μπορούν να υποβάλλονται  από την Τρίτη, 4 μέχρι και την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (πατήστε εδώ).  Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412 και housing@cut.ac.cy

Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Καταλαβαίνουμε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό, ωστόσο έγνοια μας είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν το δεκαπενταύγουστο. 

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Πρόσφατα άρθρα

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Επιτυχόντες (παίρνουν θέση) / Όλες οι αιτήσεις

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 47 υπεράριθμων θέσεων. Στην καθορισμένη προθεσμία 20-23 Ιουλίου 2020, υποβλήθηκαν 392 αιτήσεις προτίμησης για όλα τα προγράμματα πτυχίου.

Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 169 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 90 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 79 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 177 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 87 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 90 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 46 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 41 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 5 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατηγορία Β) χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου. Το Ιατροσυμβούλιο εξέτασε τα στοιχεία 73 υποψηφίων και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Ιατροσυμβουλίου, 14 υποψήφιοι κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα ιατρικά κριτήρια.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2020 (ή/και του 2019), πληρούσαν τα πλαίσια πρόσβασης στα Τμήματα προτίμησής τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είχαν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου σε κάθε Τμήμα και πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία (Α ή Β ή Γ). 

Υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση σε ίδια ή καλύτερη τους επιλογή στη διαδικασία των κενών θέσεων, έχουν αφαιρεθεί από την κατανομή των υπεράριθμων θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες ώστε να επωφεληθούν άλλοι υποψήφιοι στις Ειδικές Κατηγορίες.

Οι θέσεις που κατανέμονται ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

   A   Β   Γ 
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝ. 0 0 0
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ 0 1 0
Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ 0 0 0
Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 1 2 1
Πτυχίο Χημικής Μηχανικής 0 0 1
Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας 2 2 1
Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου 2 2 1
Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 0 2 0
Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 2 1
Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 0 0 0
Πτυχίο Διοίκ. Ξενοδοχείων & Τουρισμού 2 2 1
Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 0 1 0
Πτυχίο Πολυμ.&Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ 1 1 0
Πτυχίο Πολυμ.&Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1 0
Πτυχίο Διοίκηση 1 2 1
Πτυχίο Νοσηλευτικής 3 3 1
Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας 1 2 1
Πτυχίο Καλών Τεχνών 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 15 23 9

Αποτελέσματα

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, στο studies@cut.ac.cy

Όσοι/ες εξασφάλισαν θέση μέσω της Κατηγορίας Β (Σοβαρό ιατρικό πρόβλημα) των Ειδικών Κατηγοριών και θα ξεκινήσει η φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο του 2020, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την περίοδο εγγραφής μαθημάτων (αρχές Σεπτεμβρίου) με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα 25 002380 ή 25 002411 για διευθέτηση συνάντησης προγραμματισμού για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο. Η αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις  7 Αυγούστου 2020.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία  διαθέτει σε φοιτητές/τριες με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ). Επιρόσθετα, έχει συμφωνηθεί όπως  διατεθούν για φοιτητές του Πανεπιστημίου διακόσια (180) στούντιο στη νέα μεγάλη φοιτητική εστία που ανεγείρεται με πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (ΙΑΚ) στη Λεμεσό. Για περισσότερες πληροφορίες για τη φοιτητική εστία Apollonia της ΙΑΚ πατήστε εδώ. 

Οι αιτήσεις διαμονής για όλες τις Φοιτητικές Εστίες (τόσο του Πανεπιστημίου όσο και της ΙΑΚ) μπορούν να υποβάλλονται  από την Τρίτη, 4 μέχρι και την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (πατήστε εδώ).  Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412 και housing@cut.ac.cy

Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Καταλαβαίνουμε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό, ωστόσο έγνοια μας είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν το δεκαπενταύγουστο. 

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25 002534 και 25 002412.

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.