Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21


Σπουδές Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις

Αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας,
Αγαπητοί συνάδελφοι,


Έχουμε αισίως διανύσει το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους υπό συνθήκες δύσκολες και απρόβλεπτες ένεκα της πανδημίας. Καλούμαστε ως Διδάσκοντες/Διδάσκουσες και ως Φοιτητές/Φοιτήτριες να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας καλούμαστε να κατακτήσουμε νέες γνώσεις, να αναπτύξουμε περισσότερες δεξιότητες, να υιοθετήσουμε σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, και να χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους
επικοινωνίας.

Το πρώτιστο μέλημα του Πανεπιστημίου μας είναι διττό: α) η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου της προσφερόμενης γνώσης προς τους φοιτητές/τις φοιτήτριές μας, ενεργώντας τάχιστα και αξιοποιώντας στο έπακρο τα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας, και β) η τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής και αποστασιοποίησης, όπως αυτά ανακοινώνονται από την Πολιτεία, για την προστασία και διασφάλιση της υγείας όλων των Μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, και την μείωση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Μέλημά μας είναι επίσης η στήριξη εκείνων των Φοιτητών, οι οποίοι θα έχουν ανάγκη σε τεχνικό εξοπλισμό ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα διαδικτυακά μαθήματά τους κατά το Εαρινό Εξάμηνο.

Με βάση τα νέα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, τα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου έχουν διαμορφώσει ένα Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 ως ακολούθως:

Διδασκαλία Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, διαδικτυακά. Εξαιρούνται τα εργαστηριακά μαθήματα και η πρακτική άσκηση. Η διεξαγωγή τους με φυσική παρουσία προϋποθέτει την κατάτμηση σε ολιγομελείς ομάδες και την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η κλινική άσκηση συνεχίζεται κανονικά ακολουθώντας τις πρόνοιες των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε αιτήματα για εξαιρέσεις στα πιο πάνω θα πρέπει να υποβάλλονται στο γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (ΑΑΥ).

Ενδιάμεσες και Τελικές Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
Εν ευθέτω χρόνω, η Σύγκλητος θα λάβει αποφάσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου, σε επόμενη συνεδρία της, με βάση την επιδημιολογική εικόνα και τις επερχόμενες αποφάσεις της Πολιτείας.

Καταληκτικά καλούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να τηρούν τα υγειονομικά μέτρα τα οποία ανακοινώνονται από την Πολιτεία και το Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε κατά την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου να σταλεί επιπρόσθετη πληροφόρηση και να γίνει εκπαίδευση με στόχο όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να αναπτύξουν συμπεριφορές αυτοπροστασίας από την πανδημία. 

Η κρίση την οποία διανύουμε στην παρούσα φάση, διαμορφώνει και το ανάλογο περιβάλλον, εντός του οποίου ασκούμαστε στα απροσδόκητα και δύσκολα που έπονται. Είμαι σίγουρος ότι μέσα από την δοκιμασία αυτή θα συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που έχουμε να επιτελέσουμε ως ακαδημαϊκό ίδρυμα, ενδυναμωμένοι και ενισχυμένοι με τα απαραίτητα εφόδια στην φαρέτρα μας, για την παραπέρα πορεία μας.


Σας χαιρετώ και εύχομαι τα καλύτερα για τις επερχόμενες γιορτές! 


Καθηγητής Παντελής Χ. Κελίρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρόσφατα άρθρα

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας,
Αγαπητοί συνάδελφοι,


Έχουμε αισίως διανύσει το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους υπό συνθήκες δύσκολες και απρόβλεπτες ένεκα της πανδημίας. Καλούμαστε ως Διδάσκοντες/Διδάσκουσες και ως Φοιτητές/Φοιτήτριες να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας καλούμαστε να κατακτήσουμε νέες γνώσεις, να αναπτύξουμε περισσότερες δεξιότητες, να υιοθετήσουμε σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, και να χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους
επικοινωνίας.

Το πρώτιστο μέλημα του Πανεπιστημίου μας είναι διττό: α) η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου της προσφερόμενης γνώσης προς τους φοιτητές/τις φοιτήτριές μας, ενεργώντας τάχιστα και αξιοποιώντας στο έπακρο τα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας, και β) η τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής και αποστασιοποίησης, όπως αυτά ανακοινώνονται από την Πολιτεία, για την προστασία και διασφάλιση της υγείας όλων των Μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, και την μείωση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Μέλημά μας είναι επίσης η στήριξη εκείνων των Φοιτητών, οι οποίοι θα έχουν ανάγκη σε τεχνικό εξοπλισμό ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα διαδικτυακά μαθήματά τους κατά το Εαρινό Εξάμηνο.

Με βάση τα νέα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις για τους επόμενους μήνες, τα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου έχουν διαμορφώσει ένα Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 ως ακολούθως:

Διδασκαλία Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, διαδικτυακά. Εξαιρούνται τα εργαστηριακά μαθήματα και η πρακτική άσκηση. Η διεξαγωγή τους με φυσική παρουσία προϋποθέτει την κατάτμηση σε ολιγομελείς ομάδες και την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η κλινική άσκηση συνεχίζεται κανονικά ακολουθώντας τις πρόνοιες των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε αιτήματα για εξαιρέσεις στα πιο πάνω θα πρέπει να υποβάλλονται στο γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (ΑΑΥ).

Ενδιάμεσες και Τελικές Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
Εν ευθέτω χρόνω, η Σύγκλητος θα λάβει αποφάσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου, σε επόμενη συνεδρία της, με βάση την επιδημιολογική εικόνα και τις επερχόμενες αποφάσεις της Πολιτείας.

Καταληκτικά καλούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να τηρούν τα υγειονομικά μέτρα τα οποία ανακοινώνονται από την Πολιτεία και το Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε κατά την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου να σταλεί επιπρόσθετη πληροφόρηση και να γίνει εκπαίδευση με στόχο όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να αναπτύξουν συμπεριφορές αυτοπροστασίας από την πανδημία. 

Η κρίση την οποία διανύουμε στην παρούσα φάση, διαμορφώνει και το ανάλογο περιβάλλον, εντός του οποίου ασκούμαστε στα απροσδόκητα και δύσκολα που έπονται. Είμαι σίγουρος ότι μέσα από την δοκιμασία αυτή θα συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που έχουμε να επιτελέσουμε ως ακαδημαϊκό ίδρυμα, ενδυναμωμένοι και ενισχυμένοι με τα απαραίτητα εφόδια στην φαρέτρα μας, για την παραπέρα πορεία μας.


Σας χαιρετώ και εύχομαι τα καλύτερα για τις επερχόμενες γιορτές! 


Καθηγητής Παντελής Χ. Κελίρης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου