Τιμητική υποτροφία αριστείας της Ελβετικής Κυβέρνησης σε υποψήφιο διδάκτορα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι ο κ. Στυλιανός Χατζηπέτρου, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέπων τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη, και μέλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, έχει επιλεγεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Υποτροφιών της Ελβετίας (Federal Commission for Scholarships – FCS) ως υπότροφος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι Υποτροφίες Αριστείας της Ελβετικής Κυβέρνησης (Swiss Government Excellence Scholarships) παρέχονται από το 1961 σε ετήσια βάση σε νέους ερευνητές του εξωτερικού που έχουν ήδη ολοκληρώσει τον μεταπτυχιακό κύκλων σπουδών τους, με σκοπό την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ της Ελβετίας και πάνω από 180 χωρών παγκοσμίως. Οι υποτροφίες χαρακτηρίζονται ως άκρως ανταγωνιστικές, δεδομένου ότι το ποσοστό επιτυχίας των αιτήσεων κυμαίνεται κοντά στο 15% και η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Υποτροφιών της Ελβετίας επέλεξε τον κ. Χατζηπέτρου ως υπότροφο για εκπόνηση έρευνας χρονικής διάρκειας 12 μηνών, βάσει κριτηρίων που αφορούν το ακαδημαϊκό προφίλ του υποψηφίου, την ποιότητα της ερευνητικής πρότασης/αίτησης και την προοπτική μελλοντικής ερευνητικής συνεργασίας. Η προτεινόμενη έρευνα εμπίπτει στο αντικείμενο της Γεωστατιστικής και Χωρικής Ανάλυσης και θα πραγματοποιηθεί στις υποδομές του εργαστηρίου Geostatistical Algorithms & Image Analysis (GAIA Lab) του Institute of Earth Surface Dynamics (IDYST) του Πανεπιστημίου της Λωζάνης (Φορέας Υποδοχής) από τον Σεπτέμβριο του 2020, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Gregoire Mariethoz.

Η διάκριση του κ. Χατζηπέτρου είναι άκρως τιμητική τόσο για τον ίδιο όσο και για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και αναδεικνύει το επίπεδο της έρευνας που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, όπως επίσης και τις προοπτικές απόκτησης διεθνών εμπειριών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Swiss Government Excellence Scholarships

GAIA Lab, University of Lausanne

Geospatial Analytics Lab, ΤΕΠΑΚ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ΤΕΠΑΚ

Eratosthenes Centre of Excellence

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι ο κ. Στυλιανός Χατζηπέτρου, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος με επιβλέπων τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη, και μέλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, έχει επιλεγεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Υποτροφιών της Ελβετίας (Federal Commission for Scholarships – FCS) ως υπότροφος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι Υποτροφίες Αριστείας της Ελβετικής Κυβέρνησης (Swiss Government Excellence Scholarships) παρέχονται από το 1961 σε ετήσια βάση σε νέους ερευνητές του εξωτερικού που έχουν ήδη ολοκληρώσει τον μεταπτυχιακό κύκλων σπουδών τους, με σκοπό την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ της Ελβετίας και πάνω από 180 χωρών παγκοσμίως. Οι υποτροφίες χαρακτηρίζονται ως άκρως ανταγωνιστικές, δεδομένου ότι το ποσοστό επιτυχίας των αιτήσεων κυμαίνεται κοντά στο 15% και η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Υποτροφιών της Ελβετίας επέλεξε τον κ. Χατζηπέτρου ως υπότροφο για εκπόνηση έρευνας χρονικής διάρκειας 12 μηνών, βάσει κριτηρίων που αφορούν το ακαδημαϊκό προφίλ του υποψηφίου, την ποιότητα της ερευνητικής πρότασης/αίτησης και την προοπτική μελλοντικής ερευνητικής συνεργασίας. Η προτεινόμενη έρευνα εμπίπτει στο αντικείμενο της Γεωστατιστικής και Χωρικής Ανάλυσης και θα πραγματοποιηθεί στις υποδομές του εργαστηρίου Geostatistical Algorithms & Image Analysis (GAIA Lab) του Institute of Earth Surface Dynamics (IDYST) του Πανεπιστημίου της Λωζάνης (Φορέας Υποδοχής) από τον Σεπτέμβριο του 2020, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Gregoire Mariethoz.

Η διάκριση του κ. Χατζηπέτρου είναι άκρως τιμητική τόσο για τον ίδιο όσο και για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και αναδεικνύει το επίπεδο της έρευνας που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, όπως επίσης και τις προοπτικές απόκτησης διεθνών εμπειριών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Swiss Government Excellence Scholarships

GAIA Lab, University of Lausanne

Geospatial Analytics Lab, ΤΕΠΑΚ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ΤΕΠΑΚ

Eratosthenes Centre of Excellence