Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab


Νέα-Ανακοινώσεις

Το πρόγραμμα Media Lab, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ με τη συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με ερευνητικό αντικείμενο την Παιδεία στα Μέσα, διοργανωνει διαδικτυακό συνέδριο την Τρίτη 30 Ιουνίου από τις 13.45 ως τις 16.30 (ώρα Κύπρου). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από Κύπρο, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Βόρεια Μακεδονία.

Στο διαδικτυακό συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και θα ακολουθήσει συζήτηση.  Ανάμεσα στα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται: Τι κάνουν τα ίδια τα ΜΜΕ για να προωθήσουν την Παιδεία στα Μέσα, πώς δοκιμάστηκε η Παιδεία στα Μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, νέες τάσεις και μέθοδοι στη διδασκαλία της Παιδείας στα Μέσα.  Στα πλαίσια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των σύντομων βίντεο που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Το διαδικτυακό συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπαίδευση των νέων, φορείς χάραξης πολιτικής και δημοσιογράφους από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Για εγγραφές:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLyJzKPKO2T5YW8ZtqXLuQN1nOG1JBw1cZ7W9bKXgB9wFSuw/viewform

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ: 

"258210&languageId=100&assetKey="258210&languageId=100&assetKey="258210&languageId=100&assetKey=Media-Lab-conference-agenda-30.06.2020

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Το πρόγραμμα Media Lab, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ με τη συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με ερευνητικό αντικείμενο την Παιδεία στα Μέσα, διοργανωνει διαδικτυακό συνέδριο την Τρίτη 30 Ιουνίου από τις 13.45 ως τις 16.30 (ώρα Κύπρου). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από Κύπρο, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Βόρεια Μακεδονία.

Στο διαδικτυακό συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και θα ακολουθήσει συζήτηση.  Ανάμεσα στα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται: Τι κάνουν τα ίδια τα ΜΜΕ για να προωθήσουν την Παιδεία στα Μέσα, πώς δοκιμάστηκε η Παιδεία στα Μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, νέες τάσεις και μέθοδοι στη διδασκαλία της Παιδείας στα Μέσα.  Στα πλαίσια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των σύντομων βίντεο που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Το διαδικτυακό συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπαίδευση των νέων, φορείς χάραξης πολιτικής και δημοσιογράφους από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Για εγγραφές:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLyJzKPKO2T5YW8ZtqXLuQN1nOG1JBw1cZ7W9bKXgB9wFSuw/viewform

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ: 

"258210&languageId=100&assetKey="258210&languageId=100&assetKey="258210&languageId=100&assetKey=Media-Lab-conference-agenda-30.06.2020