5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ


Νέα-Ανακοινώσεις

To συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE ΜΗΔΕΙΑ («Μείωση των Επιδράσεων των Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην Υγεία Υιοθετώντας Στρατηγικές Μείωσης της Έκθεσης») σκοπεύει στην ανάπτυξη εφαρμόσιμων και βιώσιμων οδηγίων για υιοθέτηση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σκόνης ερήμου με σκοπό τη μείωση της έκθεσης. Ακολούθως η αποτελεσματικότητα των οδηγιών αυτών  για τη μείωση της έκθεσης στην σκόνη ερήμου και των επιδράσεων τους στην υγεία θα αξιολογηθεί  κατά τη διάρκεια Παρεμβατικής Μελέτης Δημόσιας Υγείας σε ομάδες ασθματικών παιδιών και ενήλικων ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες.

Το πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ αποτελεί μια διεπιστημονική κοινοπραξία οκτώ εταίρων από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ. Συντονιστής του έργου είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου με συνεργαζόμενους φορείς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας-Κλάδος Ποιότητας Αέρα, το Τμήμα Μετεωρολογίας Kύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Ε.Ν.Α. Consulting και το Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Σορόκα του Ισραήλ. 

Η ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία και το Τμήμα Νοσηλευτικής, με επιστημονικούς υπεύθυνους τους Δρ. Νίκο Μίτλεττον και Δρ. Στεφανία Παπαθεοδώρου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τέλη του 2021.​

Στα πλαίσια του έργου, κυκλοφόρησε το πέμπτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου(Newsletter) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αποσκοπεί στην τακτική ενημέρωση τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και του κοινού για τα νέα και τις δράσεις του προγράμματος LIFE MEDEA σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: https://www.life-medea.eu/

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

To συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE ΜΗΔΕΙΑ («Μείωση των Επιδράσεων των Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην Υγεία Υιοθετώντας Στρατηγικές Μείωσης της Έκθεσης») σκοπεύει στην ανάπτυξη εφαρμόσιμων και βιώσιμων οδηγίων για υιοθέτηση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σκόνης ερήμου με σκοπό τη μείωση της έκθεσης. Ακολούθως η αποτελεσματικότητα των οδηγιών αυτών  για τη μείωση της έκθεσης στην σκόνη ερήμου και των επιδράσεων τους στην υγεία θα αξιολογηθεί  κατά τη διάρκεια Παρεμβατικής Μελέτης Δημόσιας Υγείας σε ομάδες ασθματικών παιδιών και ενήλικων ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες.

Το πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ αποτελεί μια διεπιστημονική κοινοπραξία οκτώ εταίρων από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ. Συντονιστής του έργου είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου με συνεργαζόμενους φορείς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας-Κλάδος Ποιότητας Αέρα, το Τμήμα Μετεωρολογίας Kύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Ε.Ν.Α. Consulting και το Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Σορόκα του Ισραήλ. 

Η ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία και το Τμήμα Νοσηλευτικής, με επιστημονικούς υπεύθυνους τους Δρ. Νίκο Μίτλεττον και Δρ. Στεφανία Παπαθεοδώρου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τέλη του 2021.​

Στα πλαίσια του έργου, κυκλοφόρησε το πέμπτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου(Newsletter) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αποσκοπεί στην τακτική ενημέρωση τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και του κοινού για τα νέα και τις δράσεις του προγράμματος LIFE MEDEA σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: https://www.life-medea.eu/