Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus


To EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus, δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της ενδυνάμωσης της θέλησης των μαθητών ηλικίας 12-18 ετών για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων αντιμετώπισης. 

Το Young Innovators 2020 Cyprus υποστηρίζεται από το επίσημο πρόγραμμα ΕΙΤ Climate-KIC Young Innovators και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Το πρόγραμμα συντονίζεται από το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA) και το Centre for Systems Solutions (CRS, Πολωνία). 

Συμμετέχοντες

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων με ειδικότητα στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην Επιστήμη, στη Γεωγραφία, στη Χημεία, στη Βιολογία, στο Σχεδιασμό και Τεχνολογία  ή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Στόχοι προγράμματος

Το Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών, ηλικίας 12-18 ετών, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 21ου αιώνα που σχετίζονται με την κλιματική καινοτομία, στο πλαίσιο της Προβληματοκεντρικής μάθησης (Problem-based Learning).  Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα προωθεί:

  • Τη συστημική σκέψη και ανάλυση
  • Την κριτική σκέψη 
  • Τη δημιουργική επίλυση προβλήματος
  • Την επιχειρηματικότητα για κοινωνική και κλιματική καινοτομία

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο στάδια.

Στάδιο 1. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων. Αρχικά θα αξιοποιηθεί η διαδικτυακή κοινωνική προσομοίωση “Νέες Ακτές”. Η κοινωνική προσομοίωση “Νέες Ακτές” έχει σχεδιαστεί από το Centre for Systems Solutions, και προσομοιάζει τη ζωή των κατοίκων μια κοινότητας σε ένα μυθικό νησί, όπου στόχο έχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού τους. Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί το πακέτο εργαλείων οπτικοποίησης (visual toolbox), το οποίο έχει αναπτυχθεί από το EIT Climate-KIC με στόχο την αποτελεσματικότερη κατανόηση πολύπλοκων περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω της συστημικής ανάλυσης των διαφόρων παραγόντων του εκάστοτε περιβαλλοντικού ζητήματος, καταλήγοντας στην παράθεση βιώσιμων λύσεων. 

*Τα διαδικτυακά σεμινάρια αναμένεται να πραγματοποιηθούν Ιούνιο με Ιούλιο. Ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Στάδιο 2.  Οι εκπαιδευτές του προγράμματος σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα κληθούν να προετοιμάσουν δύο ή τρία πιλοτικά βιωματικά εργαστήρια διάρκειας ενενήντα λεπτών (αναλόγως της διαθεσιμότητας του κάθε σχολείου). Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την διαδικτυακή κοινωνική προσομοίωση και με τα εργαλεία οπτικοποίησης, για να αναλύσουν το δοθέν τοπικό πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να δοθεί από το σχολείο, από τον δήμο ή από κάποιον οργανισμό.  Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση Young Climathon, όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα πλάνα δράσης που έχουν ετοιμάσει για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.  

*Τα πιλοτικά βιωματικά εργαστήρια καθώς και η καταληκτική εκδήλωση Young Climathon αναμένεται να πραγματοποιηθούν Σεπτέμβριο - Νοέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και επαφή με την ομάδα του EIT Climate-KIC Young Innovators Cyprus επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

To EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus, δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της ενδυνάμωσης της θέλησης των μαθητών ηλικίας 12-18 ετών για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων αντιμετώπισης. 

Το Young Innovators 2020 Cyprus υποστηρίζεται από το επίσημο πρόγραμμα ΕΙΤ Climate-KIC Young Innovators και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Το πρόγραμμα συντονίζεται από το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA) και το Centre for Systems Solutions (CRS, Πολωνία). 

Συμμετέχοντες

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων με ειδικότητα στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην Επιστήμη, στη Γεωγραφία, στη Χημεία, στη Βιολογία, στο Σχεδιασμό και Τεχνολογία  ή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Στόχοι προγράμματος

Το Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών, ηλικίας 12-18 ετών, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 21ου αιώνα που σχετίζονται με την κλιματική καινοτομία, στο πλαίσιο της Προβληματοκεντρικής μάθησης (Problem-based Learning).  Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα προωθεί:

  • Τη συστημική σκέψη και ανάλυση
  • Την κριτική σκέψη 
  • Τη δημιουργική επίλυση προβλήματος
  • Την επιχειρηματικότητα για κοινωνική και κλιματική καινοτομία

Δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο στάδια.

Στάδιο 1. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων. Αρχικά θα αξιοποιηθεί η διαδικτυακή κοινωνική προσομοίωση “Νέες Ακτές”. Η κοινωνική προσομοίωση “Νέες Ακτές” έχει σχεδιαστεί από το Centre for Systems Solutions, και προσομοιάζει τη ζωή των κατοίκων μια κοινότητας σε ένα μυθικό νησί, όπου στόχο έχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού τους. Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί το πακέτο εργαλείων οπτικοποίησης (visual toolbox), το οποίο έχει αναπτυχθεί από το EIT Climate-KIC με στόχο την αποτελεσματικότερη κατανόηση πολύπλοκων περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω της συστημικής ανάλυσης των διαφόρων παραγόντων του εκάστοτε περιβαλλοντικού ζητήματος, καταλήγοντας στην παράθεση βιώσιμων λύσεων. 

*Τα διαδικτυακά σεμινάρια αναμένεται να πραγματοποιηθούν Ιούνιο με Ιούλιο. Ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Στάδιο 2.  Οι εκπαιδευτές του προγράμματος σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα κληθούν να προετοιμάσουν δύο ή τρία πιλοτικά βιωματικά εργαστήρια διάρκειας ενενήντα λεπτών (αναλόγως της διαθεσιμότητας του κάθε σχολείου). Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την διαδικτυακή κοινωνική προσομοίωση και με τα εργαλεία οπτικοποίησης, για να αναλύσουν το δοθέν τοπικό πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να δοθεί από το σχολείο, από τον δήμο ή από κάποιον οργανισμό.  Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση Young Climathon, όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα πλάνα δράσης που έχουν ετοιμάσει για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.  

*Τα πιλοτικά βιωματικά εργαστήρια καθώς και η καταληκτική εκδήλωση Young Climathon αναμένεται να πραγματοποιηθούν Σεπτέμβριο - Νοέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και επαφή με την ομάδα του EIT Climate-KIC Young Innovators Cyprus επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.