Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19


Νέα-Ανακοινώσεις

Προκειμένου να διερευνηθούν και να τεκμηριωθούν γρήγορα οι τρέχουσες επιπτώσεις της επιδημίας COVID 19 αλλά και οι επιπτώσεις από τα περιοριστικά μέτρα στη χρήση, τις επιβλαβείς συνέπειες και την παροχή υπηρεσιών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), διεξάγει μελέτη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μέρος της οποίας αποτελεί η παρούσα έρευνα «Σύντομη Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά COVID-19» και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχουν αλλάξει οι τρόποι χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οι πληροφορίες που θα δώσουν οι συμμετέχοντες είναι εμπιστευτικές και θα φυλάσσονται με ασφάλεια. Το ερωτηματολόγιο είναι επίσης ανώνυμο. Υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τη γενική  κατάσταση των συμμετεχόντων, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο διάφορες ομάδες ατόμων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά έχουν επηρεαστεί από τους περιορισμούς COVID-19 και με ποιον τρόπο οι υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό θα βοηθήσει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στη βελτίωση της ετοιμότητας στο μέλλον.

Συμμετέχοντες:

Χρειαζόμαστε πληροφορίες από άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών.  Μπορείτε να συμμετέχετε στην παρούσα έρευνα εάν είστε ηλικίας 18 ετών και άνω, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Προκειμένου να διερευνηθούν και να τεκμηριωθούν γρήγορα οι τρέχουσες επιπτώσεις της επιδημίας COVID 19 αλλά και οι επιπτώσεις από τα περιοριστικά μέτρα στη χρήση, τις επιβλαβείς συνέπειες και την παροχή υπηρεσιών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), διεξάγει μελέτη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μέρος της οποίας αποτελεί η παρούσα έρευνα «Σύντομη Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά COVID-19» και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχουν αλλάξει οι τρόποι χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οι πληροφορίες που θα δώσουν οι συμμετέχοντες είναι εμπιστευτικές και θα φυλάσσονται με ασφάλεια. Το ερωτηματολόγιο είναι επίσης ανώνυμο. Υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τη γενική  κατάσταση των συμμετεχόντων, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο διάφορες ομάδες ατόμων που χρησιμοποιούν ναρκωτικά έχουν επηρεαστεί από τους περιορισμούς COVID-19 και με ποιον τρόπο οι υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό θα βοηθήσει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στη βελτίωση της ετοιμότητας στο μέλλον.

Συμμετέχοντες:

Χρειαζόμαστε πληροφορίες από άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών.  Μπορείτε να συμμετέχετε στην παρούσα έρευνα εάν είστε ηλικίας 18 ετών και άνω, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ στα ελληνικά ή στα αγγλικά.