Εκπαιδευτικά φιλμάκια με θέμα την Παιδεία στα Μέσα (Media Literacy)


Νέα-Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Media Lab - Βridging Cross-border Gaps" δημιουργήθηκαν τρία σύντομα φιλμάκια με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, με θέμα την Παιδεία στα Μέσα/Media Literacy και τις ψευδείς ειδήσεις/Fake News.

Το Media Lab υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και η εκπαίδευση ατόμων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στο πεδίο του Media and Information Literacy (Παιδεία στα Μέσα και ψηφιακός γραμματισμός), με έμφαση στους νέους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κύπρος, μέσω του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και οργανισμοί από τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ως μέρος του προγράμματος, έχει ήδη διοργανωθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας. Στα αποτελέσματα που σκοπεύει να μοιραστεί το πρόγραμμα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων παρουσιάσεις διαφόρων θεματικών σε σχέση με την Παιδεία στα Μέσα, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Περιλαμβάνεται επίσης ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στις συμμετέχουσες χώρες, σε ζητήματα που άπτονται της Παιδείας στα Μέσα με εντοπισμό των κενών και εισηγήσεις για βελτίωση.

Ενθαρρύνονται οι χρήστες να μοιραστούν στο δίκτυό τους και μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τα videos που έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο YouTube. Ενθαρρύνονται επίσης εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιήσουν σε τάξεις τους.

1. Why we believe Fake News  https://www.youtube.com/watch?v=PR1JLHjZqGk&

2. Manipulation of the future. Don’t be prone to that!  https://www.youtube.com/watch?v=YhAB7fQMSfU&

3. Media Literacy as thought by the band “Fung Shui”  https://www.youtube.com/watch?v=wg-ACfK4HLA&

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα με επιστημονική υπεύθυνη την Δρ. Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου και ερευνήτρια την Μελίνα Καραγεωργίου.

Το Media Lab βρίσκεται και στο https://www.facebook.com/medialabproject/

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Media Lab - Βridging Cross-border Gaps" δημιουργήθηκαν τρία σύντομα φιλμάκια με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, με θέμα την Παιδεία στα Μέσα/Media Literacy και τις ψευδείς ειδήσεις/Fake News.

Το Media Lab υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και η εκπαίδευση ατόμων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στο πεδίο του Media and Information Literacy (Παιδεία στα Μέσα και ψηφιακός γραμματισμός), με έμφαση στους νέους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κύπρος, μέσω του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και οργανισμοί από τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ως μέρος του προγράμματος, έχει ήδη διοργανωθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας. Στα αποτελέσματα που σκοπεύει να μοιραστεί το πρόγραμμα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων παρουσιάσεις διαφόρων θεματικών σε σχέση με την Παιδεία στα Μέσα, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Περιλαμβάνεται επίσης ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στις συμμετέχουσες χώρες, σε ζητήματα που άπτονται της Παιδείας στα Μέσα με εντοπισμό των κενών και εισηγήσεις για βελτίωση.

Ενθαρρύνονται οι χρήστες να μοιραστούν στο δίκτυό τους και μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τα videos που έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο YouTube. Ενθαρρύνονται επίσης εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιήσουν σε τάξεις τους.

1. Why we believe Fake News  https://www.youtube.com/watch?v=PR1JLHjZqGk&

2. Manipulation of the future. Don’t be prone to that!  https://www.youtube.com/watch?v=YhAB7fQMSfU&

3. Media Literacy as thought by the band “Fung Shui”  https://www.youtube.com/watch?v=wg-ACfK4HLA&

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο πρόγραμμα με επιστημονική υπεύθυνη την Δρ. Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου και ερευνήτρια την Μελίνα Καραγεωργίου.

Το Media Lab βρίσκεται και στο https://www.facebook.com/medialabproject/