Από την αρχαιολογία στο διάστημα: Ερευνητικά αποτελέσματα του έργου PLACES.


Νέα-Ανακοινώσεις

Το έργο "Συνδυασμένη  χρήση οπτικών  δεδομένων  και  δεδομένων ραντάρ για την πολιτιστική κληρονομιά" (Synergistic use of optical and radar data for cultural heritage applications), εν συντομία PLACES, στοχεύει στην περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και των διαστημικών τεχνολογιών για την διαχείριση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρά τη διαθεσιμότητα μιας πληθώρας διαθέσιμων δορυφορικών αισθητήρων, η έρευνα ακόμη περιορίζεται από την αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ των χαρακτηριστικών των μεμονωμένων αισθητήρων όπως είναι για παράδειγμα η χωρική, φασματική, ραδιομετρική και η χρονική τους ανάλυση. Επιπλέον και δεδομένου ότι ο κάθε αισθητήρας καταγράφει σε συγκεκριμένο μήκος κύματος και είναι ευαίσθητος σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, είναι κατανοητό ότι δεν είναι ακόμη εφικτή η καταγραφή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών από έναν μόνο αισθητήρα.

Επομένως κρίνεται απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε την συνδυαστική ικανότητα των υφιστάμενων αισθητήρων και να κατανοήσουμε τις πιθανές συνέργειες μεταξύ τους, με απώτερο στόχο τη συστηματική τους χρήση για την παρακολούθηση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι διάφορες δράσεις του έργου ακολουθούν τη σύγχρονη γενική τάση στον τομέα της συνδυασμένης χρήσης και συγχώνευσης δορυφορικών δεδομένων (π.χ. οπτικών και ραντάρ εικόνων), ιδίως των δορυφορικών δεδομένων που είναι σήμερα ανοιχτά και ελεύθερα διαθέσιμα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και την Εθνική Διοίκηση Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA). Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν τη διαχρονική ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, την επεξεργασία εικόνων και τη συγχώνευση των τηλεπισκοπικών δεδομένων.

Το έργο έχει διάρκεια ένα χρόνο και ολοκληρώνεται τέλος Μαΐου 2020.

Archaeology from space: Using Earth Observation data to unearth our past:Στο άρθρο «Archaeology from space: Using Earth Observation data to unearth our past», της Research Outreach, παρουσιάζονται περιληπτικά τα αποτελέσματα του έργου.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: https://researchoutreach.org/articles/archaeology-space-using-earth-observation-data-unearth-past/

Ευχαριστίες: Τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του ερευνητικό έργου “Synergistic Use of Optical and Radar data for cultural heritage applications”, (PLACES), του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία («Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018», CULTURE/AWARD-YR/0418/0007).

                                                       

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Το έργο "Συνδυασμένη  χρήση οπτικών  δεδομένων  και  δεδομένων ραντάρ για την πολιτιστική κληρονομιά" (Synergistic use of optical and radar data for cultural heritage applications), εν συντομία PLACES, στοχεύει στην περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και των διαστημικών τεχνολογιών για την διαχείριση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρά τη διαθεσιμότητα μιας πληθώρας διαθέσιμων δορυφορικών αισθητήρων, η έρευνα ακόμη περιορίζεται από την αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ των χαρακτηριστικών των μεμονωμένων αισθητήρων όπως είναι για παράδειγμα η χωρική, φασματική, ραδιομετρική και η χρονική τους ανάλυση. Επιπλέον και δεδομένου ότι ο κάθε αισθητήρας καταγράφει σε συγκεκριμένο μήκος κύματος και είναι ευαίσθητος σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, είναι κατανοητό ότι δεν είναι ακόμη εφικτή η καταγραφή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών από έναν μόνο αισθητήρα.

Επομένως κρίνεται απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε την συνδυαστική ικανότητα των υφιστάμενων αισθητήρων και να κατανοήσουμε τις πιθανές συνέργειες μεταξύ τους, με απώτερο στόχο τη συστηματική τους χρήση για την παρακολούθηση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι διάφορες δράσεις του έργου ακολουθούν τη σύγχρονη γενική τάση στον τομέα της συνδυασμένης χρήσης και συγχώνευσης δορυφορικών δεδομένων (π.χ. οπτικών και ραντάρ εικόνων), ιδίως των δορυφορικών δεδομένων που είναι σήμερα ανοιχτά και ελεύθερα διαθέσιμα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και την Εθνική Διοίκηση Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA). Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν τη διαχρονική ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, την επεξεργασία εικόνων και τη συγχώνευση των τηλεπισκοπικών δεδομένων.

Το έργο έχει διάρκεια ένα χρόνο και ολοκληρώνεται τέλος Μαΐου 2020.

Archaeology from space: Using Earth Observation data to unearth our past:Στο άρθρο «Archaeology from space: Using Earth Observation data to unearth our past», της Research Outreach, παρουσιάζονται περιληπτικά τα αποτελέσματα του έργου.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: https://researchoutreach.org/articles/archaeology-space-using-earth-observation-data-unearth-past/

Ευχαριστίες: Τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του ερευνητικό έργου “Synergistic Use of Optical and Radar data for cultural heritage applications”, (PLACES), του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία («Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2018», CULTURE/AWARD-YR/0418/0007).